آزمون صلاحیت پزشکی عمومی برگزار می‌شود

دومین آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در هفته جاری برگزار می‌شود.

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در روزهای پنج‌شنبه ۹ آذر و ۱۹ بهمن ماه سال جاری نیز برگزار می‌شود. همچنین نخستین آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در روز پنج‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه توسط دانشگاه‌های علوم‌پزشکی برگزار شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052213606/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFآزمون صلاحیت بالینی پزشکی، یک آزمون سراسری برای دانشجویان پزشکی است که ارزیابی دانشجویان پس از اتمام دوره کارورزی به عنوان هدف اصلی این آزمون به حساب می‌آید. توانایی‌هایی بالینی دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته پزشکی عمومی در این آزمون مورد بررسی قرار می‌گیرد. آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی از آزمون‌ها و ارزیابی‌هایی که پس از اتمام بخش‌های مختلف بالینی برگزار می‌شود، متفاوت است. 

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی برخلاف بسیاری دیگر از آزمون‌ها نمره ندارد و فقط نتیجه «قبولی» یا «رد شدن» به شرکت‌کنندگان اعلام می‌شود. افرادی که با موفقیت این آزمون را سپری می‌کنند، گواهی مبنی بر تایید صلاحیت بالینی دریافت می‌کنند و ممانعتی از نظر کار یا شرکت در دوره تخصص نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا، دومین آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در سال ۱۴۰۲، روز پنج‌شنبه، ۲۶ مرداد ماه توسط دانشگاه‌های علوم‌پزشکی برگزار می‌شود.

  جزئیات آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد