آغاز توزیع کارت آزمون زبان وزارت بهداشت از امروز

با برگزاری هفتاد و چهارمین دوره آزمون زبان وزارت بهداشت، پرونده برگزاری آزمون MHLE در سال جاری بسته می‌شود. 

نتایج هفتاد و یکمین دوره آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۰ روز پس از برگزاری آزمون یعنی ۳۰ مهر ماه به اطلاع داوطلبان می‌رسد. 

هفتاد و یکمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته جاری برگزار می‌شود و کارت شرکت در جلسه این آزمون از امروز توزیع می‌شود.

نخستین آزمون زبان وزارت بهداشت در سال جاری، روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر ماه برگزار شد. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سومین آزمون زبان سال ۱۴۰۲ در روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر ماه برگزار می‌شود. همچنین زمان برگزاری هفتاد و چهارمین دوره آزمون زبان MHLE در روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ماه است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071812046/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

به گزارش ایسنا، دومین آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۲، روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ماه برگزار می‌شود. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فرایند توزیع کارت ورود به جلسه از امروز سه‌شنبه ۱۸ مهر ماه آغاز می‌شود. 

  درخواست چین از گروه ۷ برای کمک به کشورهای درحال توسعه