آغاز ثبت‌نام آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی/ ۹ مهر برگزاری مرحله تئوری

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062716732/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B9-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87

این آزمون در دو بخش «تئوری» و «تئوری_عملی» برگزار می‌شود. آزمون تئوری شامل ۶۰ پرسش می‌شود و شرط قبولی در آزمون تئوری کسب ۷۰ درصد نمره کل است. قبولی در مرحله آزمون تئوری، شرط شرکت در مرحله تئوری_عملی به حساب می‌آید. امتحان تئوری از «بایدهای آموزشی» گرفته می‌شود؛ دانشجویان باید از آنچه آموخته باشند و کارهای کلینیکی که در طی ۱۰ ترم تحصیلی خود انجام داده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. 

ثبت‌نام آزمون صلاحیت بالنی دندانپزشکی تا اول مهر ماه ادامه دارد و مرحله تئوری این آزمون در ۹ مهر برگزار می‌شود.

پیش از این دکتر رضا یزدانی، دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرده بود: اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی رشته دندان‌پزشکی را در مهر ماه سال جاری برگزار می‌کنیم. این آزمون تا حدودی شبیه به آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی است. ما در وزارت بهداشت تصمیم داریم که آزمون صلاحیت بالینی رشته دندان‌پزشکی را پیش از آغاز دوره انترنی برگزار کنیم. در واقع، آزمون صلاحیت بالینی رشته دندان‌پزشکی تا حدودی شبیه به آزمون جامع علوم‌پایه پزشکی است؛ به جای اینکه دانشجویان از منظر دروس پایه مورد ارزیابی قرار گیرند در دروس بالینی ارزیابی می‌شوند.  آزمون صلاحیت بالینی رشته دندان‌پزشکی به صورت تئوری و عملی برگزار می‌شود و شرط دانش‌آموختگی در این رشته است. 

ورودی‌های رشته دندان‌پزشکی از سال ۹۷ به بعد ملزم به شرکت در این آزمون هستند؛ قبولی در آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی شرط فارغ‌التحصیلی دانشجویان رشته محسوب می‌شود. دانشجویانی که ترم دهم خود را سپری کرده‌اند و در نیم‌سال نخست سال تحصیلی آتی در ترم یازدهم مشغول به تحصیل می‌شوند باید در این آزمون شرکت کنند.

  ساخت نخستین مجتمع آموزشی به نام شهید هسته‌ای

به گزارش ایسنا، فرایند ثبت‌نام آزمون صلاحیت بالینی دندان‌پزشکی از روز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه آغاز شده و تا روز شنبه یکم مهر ماه ادامه دارد. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مرحله تئوری این آزمون در روز یکشنبه ۹ مهر ماه به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. همچنین زمان برگزاری مرحله عملی در روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ماه است. فرایند ثبت‌نام توسط دانشگاه‌های علوم‌پزشکی انجام می‌شود.