آغاز ثبت‌نام اینترنتی نودانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

پس از تحویل مدارک و بررسی آن توسط دانشگاه، ثبت‌نام قطعی می‌شود. در صورت عدم دریافت اصل مدارک طی یک هفته بعد از شروع کلاس‌ها ثبت‌نام لغو و دانشجو “انصرافی” محسوب شده و مشمول آیین‌نامه‌های انصراف می‌شود. 

پذیرفته‌شدگان پردیس خودگردان ملزم به تهیه سفته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای مقطع دکتری عمومی و همچنین پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ملزم به تهیه یک سفته به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با پشت‌نویسی و امضاء دو ضامن و ارسال آن همراه با مدارک هستند. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071812103/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8Cبه گزارش ایسنا، فرایند ثبت‌نام دانشجویان نوورود دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۱ مهر ماه به پایان می‌رسد. فرصت ثبت‌نام اینترنتی این مرکز آموزشی در مقایسه با سایر دانشگاه‌های علوم‌پزشکی شهر تهران، ۴۸ ساعت زودتر به پایان می‌رسد. 

ثبت‌نام به صورت اینترنتی است و دانشجویان برای انجام فرایند ثبت‌نام می‌توانند به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی مراجعه کنند. 

پس از انجام ثبت‌نام اینترنتی، فرایند ثبت‌نام حضوری دانشجویان آغاز می‌شود و زمان ثبت‌نام حضوری دانشجویان برمبنای زمان پذیرش دانشجویان است. بر این اساس، زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نیم‌سال اول (مهر ماه) از روز یکشنبه ۲۳ تا شنبه ۲۹ مهر ماه انجام می‌شود. همچنین زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نیم‌سال دوم (بهمن) از روز یکشنبه ۳۰ مهر آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه ۳ آبان ادامه دارد. 

فرایند ثبت‌نام نودانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی مانند سایر دانشگاه‌های علوم‌پزشکی شهر تهران از امروز آغاز می‌شود.

  فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد تمدید شد