آغاز سال‌تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف به تعویق افتاد

به گزارش ایسنا، هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شریف تصمیم گرفت کلاس‌های آموزشی دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه شریف برای مهر ماه سال جاری یک هفته به تعویق بیفتد. بر این اساس، کلاس های آموزشی دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه صنعتی شریف برای مهر سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از روز دوشنبه سوم مهر ماه سال جاری آغاز خواهد شد و تقویم آموزشی جدید این دانشگاه به زودی از سوی معاونت آموزشی منتشر خواهد شد.

کلاس های آموزشی دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه صنعتی شریف برای نیم‌سال اول سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با تاخیر شروع خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402053019264/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AFبر اساس تقویم آموزشی دانشجویان دانشگاه شریف که پیش از این منتشر شده بود دانشجویان از ۱۸ تا ۲۱ شهریور ماه می توانند در ترم جدید ثبت نام کنند و کلاس های آموزشی دانشجویان نیز قرار بود از ۲۶ این ماه آغاز شود.

  نشست سران چین و آسیای مرکزی، نقطه عطف در روابط آسیایی