آغاز فرصت رفع نواقص مدارک آزمون دستیاری فوق تخصصی

سهمیه مناطق محروم صرفا جهت افراد واجد شرایط مناطق محروم مندرج در جدول ظرفیت این سهمیه که متعاقبا اعلام می شود، قابلیت اقدام خواهد داشت.

داوطلبانی که به هر دلیلی  برای شرکت در آزمون «غیرمجاز» شناخته شده اند، در صورت تکمیل مدارک و بررسی آن توسط کارشناسان می‌توانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند. فرایند صدور کارت و رود به جلسه از روز سه‌شنبه ۲۶ دی ماه آغاز می‌شود و داوطلبان تا روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه فرصت دارند نسبت به دریافت کارت آزمون اقدام کنند. 

به گزارش ایسنا، مرحله کتبی آزمون دستیاری فوق‌تخصصی روز پنج‌شنبه ۲۸ دی ماه به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار می‌شود. دانشگاه‌های «علوم‌پزشکی شهید بهشتی» و «علوم‌پزشکی تهران» میزبان برگزاری مرحله کتبی این آزمون هستند. 

فرصت رفع نواقص داوطلبان چهل‌ویکمین دوره آزمون دستیاری تخصصی از صبح امروز آغاز شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102416753/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C

به گزارش ایسنا، فرصت تکمیل مدارک داوطلبان چهل‌ویکمین دوره آزمون دستیاری فوق‌تخصصی از صبح امروز، یکشنبه ۲۴ دی ماه آغاز شده و تا روز دوشنبه ۲۵ دی ماه ادامه دارد. داوطلبان با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی می‌توانند نسبت به مشاهده وضعیت شرکت در آزمون و تکمیل مدارک اقدام کنند. 

همچنین داوطلبانی که فاقد مجوز شرکت در آزمون از سوی مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند جهت حل مشکل به مرکز امور هیات علمی هماهنگی مراجعه کنند.

داوطلبانی که فاقد مجوز شرکت در آزمون از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، جهت حل مشکل به اداره مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان مراجعه کنند. 

  شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه در شرکت سایپا اعلام شد

نتیجه بررسی مدارک سهمیه رزمندگان و ایثارگران در تاریخ اول بهمن ماه ۱۴۰۲ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.