آغاز مهلت انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد

انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز شد و تا پایان هفته ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، براساس برنامه زمان‌بندی شده دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان این دانشگاه در نیمسال اول توسط سامانه آموزشیار انجام شده و از امروز ۲۶ شهریور آغاز می‌شود و تا ۳۰ شهریور ماه ادامه دارد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول باید به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح جدول زیر است:

آغاز مهلت انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062615656/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

  اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی