آغاز پذیرش دانشجوی غیرایرانی در پردیس بین‌المللی اروند دانشگاه تهران

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402121309076/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

به گزارش ایسنا؛ رئیس دانشگاه تهران در حکمی حمیدرضا یزدانی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران را به عنوان سرپرست پردیس بین‌المللی اروند دانشگاه تهران منصوب کرد.

قرارگیری پردیس بین‌المللی اروند دانشگاه تهران در نقطه صفر مرزی به عنوان نزدیکترین مرکز علمی و آموزشی به مرز، بر گسترش روابط علمی و فرهنگی با کشور عراق تأثیرگذار است؛ چراکه یکی از حوزه‌های کاری این پردیس ناظر بر پذیرش دانشجویان بین‌الملل و برگزاری کلاس‌ها در این پردیس است.

محمد مقیمی در این حکم انتصاب بر اهتمام نسبت به پذیرش دانشجو بویژه پذیرش دانشجویان غیرایرانی، تحقق اهداف و مأموریت‌های دانشگاه در راستای تحقق دیپلماسی علمی، بهینه‌بخشی دارایی‌های مادی و معنوی دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرده است.

همجواری منطقه آزاد اروند و شهر بصره یک مزیت قابل اعتنا برای داوطلبان عراقی واجد شرایط تحصیل در دانشگاه تهران است و رئیس دانشگاه تهران در حکم انتصاب سرپرست پردیس بین‌المللی اروند بر گسترش پذیرش دانشجوی غیرایرانی در این پردیس تاکید کرده است.

پردیس بین‌المللی اروند دانشگاه تهران در آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس دانشگاه تهران در جزیره مینو افتتاح شد.

رییس دانشگاه تهران بر آغاز پذیرش دانشجوی غیرایرانی در پردیس بین‌المللی اروند این دانشگاه تاکید کرد.

  شرایط تحصیل در دوره دکتری دانشگاه شریف چیست؟