آمار داوطلبان گروه‌های آزمایشی نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041408766/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

طبق آمار تفکیکی پنج گروه آزمایشی کنکور داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی ۱۳۶ هزار و ۸۵۱ نفر هستند که ۸۸ هزار و ۵۵۶ نفر آنها مرد و مابقی زن هستند ؛ به عبارتی مردان ۶۵ درصد متقاضیان صندلی‌های گروه آزمایشی فنی مهندسی و ریاضی هستند. همچنین تعداد ۴۸۵ هزار و ۳۵ نفر نیز در گروه آزمایشی تجربی شرکت کردند که ۳۱۸ هزار و ۸۱۱ نفر آنها زن و مابقی مرد هستند. به عبارت دیگر، زنان با ۶۶ درصد بیشترین داوطلبان این گروه آزمایشی می‌باشند.

در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز ۳۴۳ هزار و ۵۵۱ داوطلب شرکت کردند که زنان با ۲۱۴ هزار و ۴۱۶ داوطلب که آمار ۶۲ درصدی را شامل می‌شود، بیشترین متقاضیان این گروه آزمایشی می‌باشند.

در گروه آزمایشی هنر ۶۱ هزار و ۷۰۲ داوطلب شرکت کردند که ۴۵ هزار و ۸۸۲ نفر آنها زن هستند و زنان ۷۴ درصد متقاضیان صندلی‌های رشته‌های هنر دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و در نهایت در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی ۹۲ هزار و ۲۹۷ نفر متقاضی ثبت نام کردند که ۶۰ هزار و ۱۶ نفر آنها زن هستند و صرفا ۳۵ درصد مردان تمایل خود را برای شرکت در گروه آزمایشی زبان اعلام کرده‌اند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، گروه آزمایشی علوم تجربی با بیش از ۴۸۵ هزار داوطلب و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی با بیش از ۹۲ هزار داوطلب بیشترین و کمترین شرکت کنندگان نوبت دوم کنکور را به خود اختصاص دادند.

به گزارش ایسنا، در نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ داوطلب که بیش از ۶۸۷ هزار نفر آنها یعنی ۶۱ درصدشان را زنان تشکیل می‌دهند طی امروز و فردا در چهار نوبت یعنی صبح و عصر امروز چهارشنبه ۱۴ تیر و صبح و عصر فردا پنجشنبه ۱۵ تیر ماه در ۴۱۷ شهرستان ۶۶۲ حوزه امتحانی و ۱۹۵۵ حوزه فرعی برگزار می‌شود.

  آغاز پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی در ۵۳۵۵ رشته محل