آموزش سالانه ۳۰ هزار نفر در مراکز فنی و حرفه‌ای لرستان

وی افزود: سالانه ۳۰ هزار نفر در قالب ۲۰۰ رشته شامل کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای لرستان بهره‌مند می‌شوند.

معتمدی بیان کرد: سال گذشته در بخش آزاد و دولتی در مجموع پنج میلیون ساعت تعهد داشتیم که به آن عمل کردیم.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان گفت: امسال در بخش‌های دولتی و آزاد تعهد داریم ۷.۵ میلیون نفر ساعت آموزش ارائه شود که امیدواریم این مهم را به انجام برسانیم.

حشمت الله معتمدی امروز ۲۸ تیرماه در آستانه هفته ملی مهارت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در لرستان ۱۸ مرکز ثابت با ۱۵۰ مربی و ۴۰۰ مرکز آزاد یا بخش خصوصی با ۷۰۰ مربی، کار آموزش کارآموزان فنی و حرفه‌ای را بر عهده دارند.

وی یادآور شد: مهارت‌های فنی و حرفه‌ای کلید کارآفرینی، اشتغال و راهکار برون رفت از مشکل بیکاری است و بر اساس رهگیری انجام شده حدود ۵۰ درصد آن‌ها جذب بازار کار می‌شوند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042818418/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

ایسنا/لرستان مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان گفت: سالانه ۳۰ هزار نفر در استان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا می‌گیرند.