آموزش و پرورش لوح سفید را به بحران تبدیل می‌کند

وی ادامه داد: این درست است که باید سندی خوب و مناسب برای تعلیم و تربیت تدوین کنیم؛ هرچند سند ۲۰۳۰ نیز بد باشد، ولی باید مشخص کنیم که کدام سند خوب است و باید از کجا شروع کرد!

آموزش و پرورش لوح سفید را به بحران تبدیل می‌کندبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن ترحمی با حضور در برنامه ساحت رادیو گفت و گو با اشاره به این که ارتباط با کودک و نوجوان به صورت علمی و منطقی باید شکل گیرد و رهبری نیز در سال ۱۳۹۲ تاکید کردند که مسیر را در این زمینه نادرست رفته‌ایم، اظهار کرد: تا امروز اهتمامی وجود نداشته، ولی امید می‌رود نتیجه خوبی اتفاق افتد.

وی در این راستا لزوم توجه به فرهنگ را یادآوری کرد و افزود: حتی در حوزه استخراج نفت باید پیوست فرهنگی داشته باشیم و به روزی برسیم که برایمان افتخار باشد تا کاراکتر‌های ایرانی نماد و هویت ما را نمایان سازند.

ترحمی با اعلام این که رهبری و قانون اساسی نیز بر غلط بودنِ این کار صحه گذاشته‌اند، گفت: همه جای دنیا دولت متصدی اصلی آموزش است، ولی در وقایع اخیر شخصا برداشت کردم که وزارت آموزش و پرورش نا کارآمد نیست بلکه به سطح بحران زایی رسیده است.

ترحمی با بیان این که اتفاق مبارکی که باید بیفتد، رخ خواهد داد، افزود: فرهنگ را باید خلاقانه تعریف کنیم و سیاست‌ها نیز باید بر اساس فرهنگ پیش رود و از این رو باید زاویه‌ای جدید باز شود و همه چیز را با دید فرهنگ بنگریم.

ترحمی درباره نقادی‌های صورت گرفته درباره سند هم گفت: نقد گاه به این صورت معنا می‌یابد که مقوله‌ای را به لجن بکشیم و از طرفی یک سیاست گذار و اندیشمند باید ضمن این که مسئله‌ای را نقد می‌کند، جایگزینِ خوب آن را نیز معرفی نماید.

  عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ ششم سپتامبر ۲۰۲۲

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3910740/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

وی معتقد است که آموزش و پرورش یک کودک را به سان یک لوحِ سفید تحویل می‌گیرد، ولی نوجوانانی تحویل می‌دهد که وقتی با آن‌ها صحبت می‌کنیم، صرفا از ما احترام و قدری باحال بودن می‌خواهند.

ترحمی بار دیگر تاکید کرد که نظام آموزش و پرورش لوح سفید تحویل گرفته و بحران تحویل می‌دهد و افزود: مسئولان بهتر از ما می‌دانند مشکل کجاست و باید در این زمینه فکری بیاندیشند و از این رو آموزش و پرورش دیگر نا کارآمد نیست بلکه بحران زاست.

وی با بیان این که این وزارتخانه، در حقیقت وزارتِ آموزشِ خردسالان است، افزود: در بحث آموزش هم چند رتبه افت کرده و پایین‌تر آمده‌ایم و حتی این که برخی می‌گویند نظام آموزش ما باید صد در صد خصوصی شود نیز غلط است.

پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد که آموزش و پرورش لوح سفید کودکان را گرفته و بحران تحویل می‌دهد.

به گفته ترحمی نباید از این پس المان‌های ایرانی نظیر نوروز را با کاراکتر‌هایی نظیر میکی موس نشان دهیم، ولی وقتی خودمان به درستی فرهنگ‌مان را روایت نکنیم، به نتیجه نخواهیم رسید.

این پژوهشگر حوزه فرهنگی ابراز امیدواری کرد که نتایج اقدامات فرهنگ محور به زودی به نتیجه برسد و در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفتگو تاکید کرد: درباره حوزه پرورش در وزارت آموزش و پرورش نباید سخنی به میان آوریم، چون اصلا چنین نهادی وجود ندارد.

وی از انفعالی که در پی حملات متعدد و اشغال کشورمان شکل می‌گرفت، گفت: وطن دوستان همواره غصه دار بودند، ولی امروز شرایط تغییر کرده است و ما نیز از وضعیت کنونی که همواره دست به روی دست می‌گذاریم، رهایی یافته‌ایم.

  آغاز فرصت مجدد انتخاب رشته ارشد علوم‌پزشکی