ابراز نگرانی سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی نسبت به تعطیلی مراکز شهرستانی

وی افزود: در ابتدای هفته آینده کمیسیون تلفیق مجلس در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد و اگر کمیسیون این طرح را تصویب کند در صحن مجلس کار برای دانشگاه پیام نور بسیار سخت خواهد بود، در این راستا به نمایندگی از کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه از نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی به جد می‌خواهم در اسرع وقت به این موضوع ورود کنند و مانع از تصویب این طرح و تعطیلی مراکز و واحدهای شهرستانی دانشگاه شوند.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052616521/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C

سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی با بیان این که هزاران جوان این کشور در واحدهای شهرستانی دانشگاه پیام نور تحصیل می‌کنند و برای آینده خود برنامه ریزی کرده‌اند و این وضعیت، زندگی و شرایط آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: از جمیع نمایندگان ملت از جمله از نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس می‌خواهم در این زمینه با جدیت مخالفت خود را ابراز کنند.

ایسنا/خراسان جنوبی سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی اظهار کرد: یک گام تا تعطیلی مراکز و واحدهای شهرستانی دانشگاه پیام نور باقی مانده است.

سید علی بنی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه و طرح آمایش دانشگاه پیام نور در مجلس در دست بررسی است، یک گام تا تعطیلی مراکز و واحدهای شهرستانی دانشگاه پیام نور باقی مانده است.

بنی هاشمی بیان کرد: اگر این طرح مصوب شود بر خلاف میل دانشگاه پیام نور استان و سازمان مرکزی، به احتمال قوی در ماه‌های آتی مجبور به تعطیلی مراکز و واحدهای شهرستانی دانشگاه خواهیم شد که موجی از نگرانی را در بین جامعه علمی پیام نور و افکار عمومی جامعه ایجاد خواهد کرد.

  دانش پذیری دانشگاه پیام نور غیرقانونی است