ابلاغ تقویم آموزشی نیم‌سال اول دانشگاه‌های علوم‌پزشکی

در ابلاغیه مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموز پزشکی آمده است که ۲ هفته پس از شروع نیم‌سال تحصیلی، زمان حذف و اضافه دانشجویان آغاز می‌شود و دانشجویان تا ۵ هفته به پایان ترم تحصیلی فرصت دارند برای «حذف اضطراری» اقدام کنند. 

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تقویم آموزشی دانشگاه‌ها برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041509344/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

فرایند ۱۹ روزه برگزاری امتحانات دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، ۳ روز از اتمام کلاس‌های درسی آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، امتحانات دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت از روز شنبه ۱۶ دی ماه آغاز می‌شود و روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه به پایان می‌رسد. 

تقویم آموزشی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
ردیف اقدام  بازه زمانی
۱ برگزاری کلاس‌های درس از ۱۸ شهریور تا ۱۳ دی ماه (۱۷ هفته)
۲ زمان حذف و اضافه ۲ هفته پس از شروع نیم‌سال
۳ زمان حذف و اضافه اضطراری تا ۵ هفته مانده به پایان نیم‌سال تحصیلی
۴ برگزاری امتحانات پایان ترم ۱۶ دی ماه تا ۴ بهمن 

به گزارش ایسنا، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مدت زمان برگزاری کلاس‌های آموزشی در  نیم‌سال نخست سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، از شنبه ۱۸ شهریور ماه آغاز می‌شود و ۱۳ دی ماه به پایان می‌رسد. مدت زمان آموزش در این ترم تحصیلی، ۱۷ هفته است.