اجرای طرح «یک روز برای فردا» در مدارس کشور

قائم مقام سازمان دانش‌آموزی کشور از اجرای «طرح یک روز برای فردا» با موضوع برگزاری مانور سراسری اداره یک روز مدرسه با دانش‌آموزان همزمان با هفته تربیت اسلامی و روز امور تربیتی خبر داد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4165629/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

  ترویج ایثار و شهادت در مدارس مسئولیت آموزش‌و‌پرورش است