اختتامیه اولین فراخوان ملی لالایی با عنوان «گهواره» برگزار شد


اختتامیه اولین فراخوان ملی لالایی با عنوان «گهواره» با محوریت لالایی‌های نواحی ایران، امروز ۲۷ آبان‌ماه با معرفی برگزیدگان و تقدیر و تشکر از آنان با حضور مدیران حوزه هنری، داوران و دبیران جشنواره برگزار شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4059745/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

  برنامه اوقات فراغت وزارت آموزش و پرورش در دست تدوین