اختصاص ۶۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به سازمان نوسازی مدارس

وی بر اهمیت اجرای سند تحول بنیادین در کار مدرسه‌سازی تاکید کرد و گفت: در کار مدرسه‌سازی در کنار تخصص ویژه‌ای که دارید به مقتضیات محیطی، جغرافیایی و هویتی هم باید توجه کرد. حتما مطالعات جمعیت‌شناختی را در بحث مدرسه‌سازی اجرا کنید. اقتضائات خود دانش‌آموزان در ساخت مدرسه را هم مد نظر قرار دهید. این بچه‌ها باید پر جنب‌وجوش بار بیایند. باید ویژگی‌های دانش‌آموزان را به رسمیت بشناسیم. چیدمان کلاس و مدیریت کلاس را پیمانکاران شما هم باید بدانند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4171656/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3

وزیر آموزش و پرورش؛

* اختصاص ۶۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به سازمان نوسازی مدارسبه گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ رضامراد صحرایی در آیین تجلیل مهندسان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، بر ضرورت استفاده از گنجینه‌های علمی کشور به ویژه علوم خواجه نصیرالدین طوسی تاکید و اظهار کرد: باید این هویت سرتاسر افتخار را احیا کرد. 

وزیر آموزش و پرورش گفت: سازمان نوسازی در نظام حکمرانی کشور یک ستاره است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فضا، معلم سوم است افزود: بعد از پدر و مادر و معلم مدرسه، فضا به غایت در یادگیری دانش‌آموز اثر می‌گذارد. هندسه، چیدمان و رنگ این فضا کاملا یک کار تعلیم و تربیتی است. کار شما کاملا تعلیم و تربیتی است.

وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از دولت و پیگیری‌های ریاست سازمان نوسازی برای اختصاص ۶۰ میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی برای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: همچنین معتقدم که برنامه هفتم یک نقطه عطف برای آموزش و پرورش است. 

وی گفت: سازمان نوسازی در نظام حکمرانی کشور یک ستاره است. تبدیل کردن ایران به کارگاه مدرسه‌سازی، تکمیل، تجهیز یا احداث ۶۸۰۰ مدرسه در دو سال، با اهتمام ستودنی شماست و کارویژه‌ای که وزارت راه و مسکن هم اذعان دارد که کاری تخصصی است.

  نمایشگاه مدرسه انقلاب | خبرگزاری صدا و سیما