ارائه ایده‌های فناورانه حوزه نیرو در رویداد شبکه‌های هوشمند انرژی

 گیلوانژاد، دبیر علمی سیزدهمین رویداد شبکه‌های هوشمند انرژی درباره نحوه برگزاری بخش فناورانه این رویداد گفت: پس از جمع‌آوری نیازهای فناورانه از شرکت‌های تابعه صنعت برق، تعداد ۳۴ نیاز فناورانه مرتبط با حوزه شبکه‌های هوشمند انرژی جمع‌آوری و در مقابل با اعلام فراخوان دریافت ایده‌های فناورانه از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، تعداد ۴۴ ایده/محصول فناورانه در دبیرخانه رویداد دریافت شد.

گیلوانژاد درباره حمایت از طرح‌های برگزیده این رویداد گفت: طرح‌های برگزیده این رویداد ضمن بهره‌مندی از هدایای مادی و معنوی این رویداد، بدون طی مراحل ارزیابی و داوری مورد حمایت مرکز رشد و صندوق نیرو قرار خواهند گرفت.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4079971/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

 وی افزود: از این تعداد، ۱۶ ایده/محصول فناورانه در مرحله ابتدایی تأیید شدند و در ادامه تعداد ۹ ایده/محصول فناورانه برای ارائه حضوری در رویداد فناورانه شبکه‌های هوشمند انرژی انتخاب شدند.

 به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما، سیزدهمین دوره رویداد شبکه‌های هوشمند انرژی با هدف گسترش دانش فنی مربوط به شبکه‌های هوشمند انرژی و ایجاد محیطی پویا برای تبادل نظر علمی و فنی پژوهشگران، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه و نیز ارائه آخرین دستاوردها، ایده‌ها و یافته‌های پژوهشی حوزه انرژی به میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار شد. سیزدهمین دوره رویداد شبکه‌های هوشمند انرژی با هدف گسترش دانش فنی مربوط به شبکه‌های هوشمند انرژی و ایجاد محیطی پویا برای تبادل نظر علمی و فنی پژوهشگران، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه و نیز ارائه آخرین دستاوردها، ایده‌ها و یافته‌های پژوهشی حوزه انرژی به میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
  رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون ارشد ۱۴۰۳ اعلام شد