ارائه مدرک تحصیلی به مددجویان بی سواد تحت حمایت کمیته امداد

سازمان نهضت سوادآموزی؛

مدیرکل دفتر برنامه ریزی دوره‌های سوادآموزی از فرآیند و نحوه اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان نهضت سوادآموزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد.

در پایان وی راهکار اجرایی شدن این تفاهم نامه و ریشه کنی بی سوادی در میان جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) را، اهتمام و تلاش همه همکاران در حوزه سوادآموزی و همچنین مسئولین و عوامل پیگیری کننده تفاهم نامه همکاری مشترک در کمیته امداد استان‌ها و مناطق دانست و اظهار امیدواری کرد که با همکاری و تعامل و پیگیری تمامی دست اندرکاران طرح، انشاء الله شاهد اجرایی شدن صددرصدی مفاد این تفاهم نامه در سطح کشور باشیم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3897406/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AFوی، جامعه مخاطب این تفاهم نامه را، مددجویان بی سواد و نوسواد ۱۰ تا ۶۰ سال تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) برشمرد که در سه دوره سواد آموزی، انتقال و تحکیم سواد شرکت خواهند کرد و توسط فرهنگیان شاغل و بازنشسته، آموزش دهنده‌های نهضت سوادآموزی و کارکنان رسمی داوطلب کمیته امداد، آموزش خواهند دید.

قنبرزاده از تخصیص و پرداخت مبلغ ۳ میلیون ریال به هر یک از مددجویان گروه هدف که حضور فعال در کلاس‌های دوره‌های سوادآموزی داشته باشند، از محل درآمد‌های استانی (مردمی)، در سرفصل فعالیت آگاه سازی و آموزش مهارت‌های زندگی مددجویان معاونت فرهنگی کمیته امداد، با تایید نهضت سوادآموزی منطقه و استان و نیز تخصیص و پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال به هر یک از افراد گروه هدف، در صورت ارائه مدرک پایانی دوره‌های سوادآموزی با تایید نهضت سوادآموزی منطقه و استان از محل اعتبارات کمک‌های موردی در استان، به عنوان کمک هزینه و ایجاد انگیزه توسط حوزه حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خبر داد و یادآور شد: مددجویان بی سواد و نوسوادی که از حضور در کلاس‌های دوره‌های سواد آموزی امتناع ورزند، از سوی کمیته امداد مناطق برای انجام مشاوره تخصصی و اقناع برای حضور در کلاس‌های دوره‌های سوادآموزی به کلینیک‌های راه زندگی (رز) معرفی می‌گردند.

  برپایی نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی

ارائه مدرک تحصیلی به مددجویان بی سواد و نوسواد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) توسط سازمان نهضت سوادآموزیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی، آقای محمود قنبرزاده گفت: در بهمن ۱۴۰۱، تفاهم نامه‌ای با حضور علیرضا عبدی معاون وزیر و رییس سازمان نهضت سوادآموزی و سیدمرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با استفاده از ظرفیت دو نهاد و با اهداف ارائه خدمات سوادآموزی، توسعه و تثبیت سواد و توانمندسازی مددجویان بی سواد و نوسواد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به امضا رسید.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی دوره‌های سوادآموزی در خصوص ابزار تشویقی و ترغیبی جذب مخاطب، ابراز داشت: به منظور ترغیب مدجویان بی سواد و نوسواد برای حضور در کلاس‌های سواد آموزی بسته‌های تشویقی و ترغیبی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) برای مددجویان در نظر گرفته شده است، که با حضور در کلاس‌های سوادآموزی می‌توانند از این بسته‌های حمایتی بهره‌مند شوند و هر یک از مددجویانی که در کلاس‌های دوره‌های مختلف سواد آموزی شرکت نمایند و در آزمون‌های پایانی موفق به نمره قبولی شوند، می‌توانند مدارک مثبته دوره‌های سوادآموزی را به کمیته امداد منطقه و استان ارائه نمایند و در تمامی خدمات حمایتی از اولویت برخوردار شوند.