اسامی معرفی شدگان رشته‌های خاص ارشد اعلام شد

لذا معرفی شدگان لازم است از امروز برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش به سازمان یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عالی دارای شرایط خاص ذیربط مراجعه نمایند.

به گزارش ایسنا، فهرست اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت در رشته های بورسیه و دارای شرایط خاص، براساس ظرفیت پذیرش دانشجوی بورسیه ارگانهای مختلف و مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص و با توجه به نمرات امتحانی در هر یک از کد رشته محل های انتخابی (حداکثر ۲ کد رشته محل)، به همراه اطلاعیه برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و گزینش در این‌کد رشته ها امروز ۲۸ خرداد ماه جاری در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر  شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032818475/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

انتخاب کدرشته محل های تحصیلی دانشگاههای شاهد، غیرانتفاعی امام صادق(ع) و غیرانتفاعی خاتم از شرط محدودیت انتخاب دو کد محل بورسیه و یا دارای شرایط خاص مستثنی می‌باشد.

بر اساس نتیجه گزارش شده توسط سازمان یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عالی دارای شرایط خاص و سایر ضوابط مربوط، گزینش نهایی انجام خواهد شد. عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزله انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذکور تلقی می‌شود.

اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت در رشته های بورسیه و دارای شرایط خاص کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ اعلام شد.