استادان علوم انسانی باید «نقشه جامع علوم انسانی» را با خرد جمعی بنویسند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مهم‌ترین عامل تمدن سازی پذیرش عقل جمعی است و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تمام امور حتماً با عقلانیت جمعی استادان و اعضای شورا باید تصویب شود. استادان علوم انسانی باید نقشه جامع علوم انسانی کشور را با خرد جمعی بنویسند؛ چرا که آنها صاحب‌نظر هستند. 

وی تصریح کرد: انسان آزادانه و با اختیار خودش مؤمن می‌شود و چون انسان مؤمن آزاد است. ایمان معرفت پذیر و همراه با تصدیق قلبی است، یعنی ایمان با شکاکیت قابل جمع نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تلاش علمی واقعی حاصل ایمان و امید است و استاد مؤمن و امیدوار دنبال علم نافع است، یعنی علمی که پیوندی با صنعت و دانشگاه دارد و در راستای مسائل جامع پیش می‌رود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امید بستر تقویت ایمان می‌شود و امید و ایمان در هم تنیده هستند و تأثیر و تأثر با یکدیگر دارند. بنابراین امید توامان با ایمان است، نتیجه این دو عمل صالح یعنی خدمت به مردم، رشد، توجه به مظلومان است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در دومین دوره منش استادی با محوریت ایمان و امید ویژه استادان جوان دانشگاه درباره نقش ایمان و امید در علوم دانشگاهی گفت: ایمان یک امر قلبی است که ظهور زبانی و فعلی پیدا می‌کند. براین اساس حقیقت ایمان امر قلبی و درونی است. برای مثال، اگر کافری یک لحظه ایمان بیاورد و از دنیا برود اما فرصتی برای اقامه نماز نداشته باشد هم مؤمن به حساب می‌آید. 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت نوشتن نقشه جامع علوم انسانی توسط استادان علوم انسانی تاکید کرد و گفت: دلیل اصلی کم بودن نظریه‌پرداز علوم انسانی نبود تفکر فلسفی است.

  اساسی‌ترین رکن فعالیت آموزش و پرورش، انسان‌سازی است

حجت‌الاسلام خسرو پناه تأکید کرد: بین امید و آرزو فرق است و این معناشناسی‌ها بسیار مهم هستند، امید امر منشی هوشمند و امر ذهنی روانی مثبت است و دارایی و ظرفیت به شمار می‌آید و پیوندی با بینش دارد و ایمان امر قلبی است. 

حجت‌الاسلام خسرو پناه ادامه داد: ایمان و امید علوم دانشگاهی را در ساحت عقلی تجربی تقویت می‌کند و مباحث علوم انسانی فعلی در دانشگاه‌ها به شیوه نقلی تدریس می‌شود، باید نقل دیگران را بخوانیم اما باید استادان هم در کاربست نقد و تجربه نظریات نقش مکثر ایفا کنند  و  ایمان و امید باعث تبدیل علوم دانشگاهی نقلی به عقلی می‌شود.

حجت‌الاسلام خسرو پناه گفت: نمی‌توان گفت استادی که صاحب نظریه در علوم انسانی و اجتماعی است،  مبنای فلسفی ندارد، دلیل اصلی کم بودن نظریه‌پرداز علوم انسانی  نبود تفکر فلسفی است.

حجت‌الاسلام خسروپناه گفت: در حال حاضر تولید کامپیوتر کوانتومی و صنعت بیولوژیک غذایی داریم و امروزه می‌توانیم مخابرات خود را کوانتومی کنیم و تحقق این موضوع محصول ایمان و امید است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042012869/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: جنگ جهانی سوم علیه ایران شکل گرفت، اما بدون علم و دانش مبتنی بر ایمان و امید نمی‌توانست به پیروزی برسد. شهید قاسم سلیمانی و شهید فخرایی نژاد با علم مبتنی بر ایمان و امید پیروز شدند و چند کشور جهان در حوزه فناوری کوانتوم ورود پیدا کرده‌اند و هوش مصنوعی فعلی در جامعه ایران کوانتومی نیست و کوانتوم در زیرشاخه‌های حوزه علوم انسانی تأثیر گذاشته است.

وی اضافه کرد: بین جهاد، تلاش و امید پیوند است و با امید جهاد شکل پیدا می‌کند و  انسان مؤمن امید به فتح دارد.  تلاش جدی و واقعی علمی اولین نتیجه نقش ایمان و امید در علوم دانشگاهی است، برخی استادان کار علمی را تنها به منظور هیئت علمی شدن یا دستیابی به دانشیار و رسمی شدن انجام می‌دهند و پس از رسیدن به اهداف خود دیگر تحقیق علمی انجام نمی‌دهند، در صورتی که تلاش علمی واقعی برای ارتقاء نیست. 

  کاوش در مرز‌های دانش و فناوری با هوش مصنوعی

وی افزود: علم استادی که مؤمن امیدوار است با فضیلت اخلاقی مانند تواضع و مردم‌داری و عشق و محبت همراه است و این استاد تنها چند فرمول را در کلاس درس ارائه نمی‌دهد، تعلیم و تربیت را به دانشجو آموزش می‌دهد.