اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان رتبه‌های برتر کنکور

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان برتر کنکور سراسری خبر داد.

وی در ادامه در خصوص افراد واجد شرایط دریافت کمک هزینه تحصیلی گفت: به داوطلبان کنکور سراسری دارای رتبه زیر 200 منطقه یک و زیر 300 منطقه دو کمک هزینه تحصیلی اختصاص می‌یابد .

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: دانشجویان رتبه های برتر کنکور سراسری که دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به عنوان محل تحصیل انتخاب کنند  علاوه بر کمک هزینه تحصیلی می‌توانند از مشاوره و هدایت تحصیلی ویژه نیز در طول دوران تحصیل برخودار شوند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050905172/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1دکتر کمالی افزود: این اعطای بورس تحصیلی توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف جذب دانشجویان نخبه، کوشا و واجد شرایط علمی صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، دکتر علی کمالی ایگلی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : داوطلبان کنکور سراسری دارای رتبه های برتر از کمک هزینه های تحصیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برخوردار می شوند.