اعلام تاریخ برگزاری امتحانات شهریور دبیرستانی‌ها

اعلام تاریخ برگزاری امتحانات شهریور دبیرستانی‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر این اساس امتحان نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری شامل رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی از شنبه ۲۸ مرداد آغاز می‌شود و تا دوشنبه ۱۳ شهریورماه ادامه دارد.

آزمون هماهنگ دروس دهم و یازدهم دوره دوم آموزش متوسطه ویژه غایبین موجه دانش آموزان روزانه در ۱۹ و ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ برگزار می‌شود که برنامه آن بدین شرح است:

امتحان نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته‌های نظری از شنبه ۲۸ مرداد آغاز می‌شود.

اعلام تاریخ برگزاری امتحانات شهریور دبیرستانی‌ها

اعلام تاریخ برگزاری امتحانات شهریور دبیرستانی‌ها

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3930718/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7همچنین امتحانات ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شوند که جدول دروس به شرح زیر است:

همچنین آزمون هماهنگ دروس پایه دهم و یازدهم دوره دوم آموزش متوسطه ویژه دانش آموزان روزانه در ۳۰ مرداد و اول شهریور ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و برنامه آن به شرح ذیل است: