اعلام تغییرات هفتادمین آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی با انتشار اطلاعیه‌ای، تغییرات هفتادمین آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی را اعلام کرد.

جهت تعیین نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب ٢ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب یک (با در نظر گرفتن تبصره ذیل قسمت ب بند ۶) معدل گیری و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی

قابل توجه دستیاران رشته جراحی عمومی، بیماری های داخلی، کودکان و بیهوشی:

مبلغ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال (۳۲۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار اول در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند.

آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به یک یا چند صورت از روش های KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی برگزار می‌شود.آزمون شفاهی رشته تخصصی روان‌پزشکی با توجه به ساختار آموزشی دارای دو مرحله آزمون مبتنی بر رایانه و نیز آزمون شفاهی (ارزیابی به صورت مصاحبه، بر بالین بیمار است.

ارسال مجدد مدارک مورد نیاز فوق الذکر جهت کلیه داوطلبانی که در دوره های گذشته در آزمون شرکت کرده اند الزامی است. هیچیک از مدارک ارسالی و همچنین وجوهی که جهت ثبت نام پرداخت می شود قابل استرداد نیست.

تبصره: آن دسته از دستیاران رشته جراحی عمومی که مبتنی بر صورت جلسات ابلاغی بدلیل عدم تکمیل لاگ بوک، بصورت مشروط در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت کرده و موفق به کسب حد نصاب قبولی در آزمون مذکور شده اند، مجاز هستند کماکان بصورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی نیز شرکت کنند. اعلام نتایج ایشان در آزمون دانشنامه تخصصی پس از تکمیل لاگ بوک و احراز سایر شرایط فراغت از تحصیل خواهد بود.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون دانشنامه تخصصی دقت لازم در ارسال کلیه مدارک را بعمل آورند. نقص هرگونه مدرک و عدم تایید آنها منجر به عدم صدور مجوز شرکت در آزمون خواهد شد.

داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه تخصصی در سالهای قبل هستند در هنگام ثبت نام جهت شرکت در آزمون مربوطه (اعم از مراحل کتبی و یا شفاهی) ملزم به ارائه گواهی اشتغال بکار اخذ شده از محل خدمت ضریب K به تاریخ روز و یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه محل خدمت به همراه سایر مدارک هستند.

افراد متقاضی شرکت در مراحل تکمیل ظرفیت فوق تخصصی باید مراتب تمایل خود را با انتخاب در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی اعلام کنند.

تبصره: لازم است کلیه دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می کنند، باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند. اعلام قبولی در آزمون مذکور به سایر مراجع منوط به ارائه این گواهی خواهد بود.

  پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه آزاد تا فردا مهلت ثبت‌نام دارند

مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی که باید اسکن و ارسال شوند در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.

آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی هیات ممتحنه رشته مربوطه رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی شناخته شوند، باید با توجه به مفاد این دستورالعمل و در زمان ثبت نام از طریق سایت مذکور مراحل ثبت نام را به عمل آورده و معرفی نامه خود جهت شرکت در آزمون را به همراه سایر مدارک ارسال کنند.

کلیه دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند.

دستیاران باید از ارسال و یا تحویل مقاله یا پایان نامه در زمان ثبت نام، به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و یا سایر افراد حقیقی و حقوقی خودداری کنند.

حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه تخصصی

آزمون دانشنامه تخصصی رشته آسیب شناسی (کتبی و شفاهی) برای کلیه داوطلبان الزاما” به صورت Combined خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051911715/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

ثبت‌نام در این آزمون که از ۱۴ مرداد ماه آغاز شده، امروز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد به پایان می‌رسد. 

توجه: کلیه مدارک ارسالی داوطلبان بررسی خواهد شد و هرگونه نقص مدرک، منجر به عدم مجوز شرکت در آزمون و عدم صدور کارت خواهد شد.

برای مقالات پژوهشی که در ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیار، در طول دوره دستیاری در یکی از مجلات معتبر علمی – پژوهشی به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشد، و نیز پایان نامه دستیاران بر طبق دستورالعمل ضمیمه و با نظر هیات ممتحنه حداکثر تا ۱۰ نمره پس از کسب نمره قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به نمره آزمون شفاهی دستیار موصوف (در صورت تائید هیات ممتحنه) اضافه خواهد شد. اعتبار مجلات از طرف هیات ممتحنه تعیین می شود.

کارت ورود به جلسات امتحان کتبی در تاریخ های ۷ و ۸ شهریور ۱۴۰۲ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. (داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.)

  بیانیه مشترک روسیه و چین در باره تعمیق مشارکت جامع

مبلغ ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار سوم و یا بیشتر در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند.

مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان) برای افرادی که صرفا” در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی شرکت می کنند.

آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می شود. حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد نمره کل آزمون کتبی و ۷۰ درصد نمره کل آزمون شفاهی خواهد بود.

با توجه به اینکه اعتبار قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی ۵ سال است، داوطلبانی که از قبولی ایشان در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بیشتر از ۵ سال گذشته و موفق به کسب قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی نشده اند، ملزم به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی هستند.

داوطلبان می توانند از تاریخ اول تا چهارم شهریور ۱۴۰۲ نتیجه بررسی مدارک خود را از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پیگیری کنند.

کلیه داوطلبانی که در این دوره موفق به کسب حدنصاب قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی شده اند و نیز کلیه افرادی که در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دوره های گذشته قبول شده اند (چنانچه بیش از ۵ سال از قبولی آزمون کتبی آنان سپری نشده باشد)، می توانند با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی (که به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود) ثبت‌نام و شرکت کنند.

محل شرکت و کارت ورود به جلسه در آزمون کتبی داوطلبان از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد. دانشگاه انتخابی توسط داوطلب جهت شرکت در آزمون پس از ثبت نام قابل تغییر نیست.

مبلغ ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال (۶۴۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار دوم در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند.

ضوابط و شرایط لازم جهت ثبت‌نام

هزینه ثبت نام در هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ۱۴۰۲

تبصره: نتیجه ارزشیابی مقالات با رای هیات ممتحنه در صورتجلسه آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی رشته مربوطه تعیین می شود و لازم است داوطلبان در صورت داشتن تمایل یک نسخه و یا کپی از مقاله و پایان نامه خود را به همراه مستندات پذیرش آن از سوی مجلات معتبر که به تائید کتبی مدیر گروه آموزشی و یا معاون پژوهشی دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد در مهلت مقرر پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی در سایت اینترنتی مرکز سنجش، با درج کد رهگیری بارگذاری کنند.

  سئول: کره شمالی برای هفتمین آزمایش هسته ای آماده می شود

توجه: تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی دارای محدودیت نیست.

کلیه دستیارانی که موفق به کسب قبولی در آزمون گواهینامه تخصصی سال ۱۴۰۲ شده اند به صورت مشروط مجاز به شرکت در هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شناخته می شوند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، آزمون کتبی هفتادمین دوره دانش‌نامه تخصصی رشته‌های تخصصی صبح روز پنج‌شنبه ۹ شهریور ماه در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی منتخب برگزار می‌شود. همچنین آزمون شفاهی نیز از ۲۰ تا ۲۲ شهریور براساس جدول زمان‌بندی که در زمان اعلام نتیجه آزمون کتبی اعلام خواهد شد، برگزار می‌شود.

تبصره: افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری معرفی نشده و یا دارای شرایط دریافت گواهینامه تخصصی شناخته نشده اند، به عنوان مردود آزمون گواهینامه تخصصی تلقی شده و بدیهی است مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سالجاری نیستند.

با عنایت به تصمیم کمیسیون هفت نفره ۹ آذرماه ۱۳۸۱ زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی (با درصد جانبازی ۲۵ درصد و بالاتر) با توجه به وضعیت جسمانی آنها و بنا به تشخیص شورای آموزش دانشگاه محل تحصیل تا ۲۵ درصد مدت مفید زمان معمول قابل افزایش است.

افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی شوند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و نمره مکتسبه ایشان در مرحله آزمون شفاهی مورد احتساب قرار خواهد گرفت.

قابل توجه دستیاران رشته آسیب شناسی:

هیچگونه ثبت نامی از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و بدون معرفی نامه صورت نمی پذیرد (معرفی نامه از طرف مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت).

توجه: کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده‌اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون از تاریخ اول تا چهارم شهریور به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم، در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.

وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مراحل تکمیل ظرفیت در رشته های مورد نیاز فوق تخصصی با رعایت سایر مقررات از بین قبول شدگان هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های جراحی عمومی، بیماری های داخلی، کودکان و بیهوشی به عمل خواهد آمد.