اعلام جزئیات برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسی‌ارشد رشته «آموزش پزشکی مجازی»

بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، در صورتی ثبت نام دانشجو در این پودمان قطعی خواهد شد که حداقل یک درس را انتخاب کند.

انتخاب واحد آن در سرزمین شجاع ایرانی که در آزمون دوست داری شرکت نکردند به منظور ادامه فرایند تحصیلی الزامی است. همچننی انتخاب دروس ۲ واحدی اختیاری صرفاً برای سطوح ۲ و ۳ است؛ به نحوی که انتخاب یک درس ۲ واحدی برای سطح ۲ و یک درس ۲ واحدی دیگر از سطح ۳ از میان دروس اختیاری کفایت می‌کند.

دروس اختیاری دوره کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند شامل «یادگیری الکترونیکی»، «آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد»، زبان انگلیسی، «فنون نگارش علمی»، «اقتصاد آموزش»، «توسعه توانمندی ها و ارزشیابی هیئت علمی»، «شبای تحقیق در آموزش» و پایان‌نامه می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040301205/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4

دروس «الگوهای یاددهی و یادگیری»، «طراحی آموزشی در علوم‌پزشکی»، «روش‌های ارزشیابی دانشجو_آزمون‌های عملی و بالینی»، «تدریس بالینی» و «کاربرد رایانه در آموزش_ نرم‌افزارهای کاربردی برای کمک به تدریس» به صورت مشترک برای اساتید علوم‌پایه و بالینی در سطح ۲ در دوره کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند برایث متقاضیان لحاظ شده است. 

دروس «نظریه های یادگیری و مهارت های مقدماتی تدریس»، «روشهای ارزیابی دانشجو»، «برقراری ارتباط میان فردی و مهارت ارتباط پزشک با بیمار»، «برنامه ریزی درسی ۱» و «اخلاق حرفه‌ای و آداب تعلیم و تعلم در دانشگاه» به صورت مشترک برای اساتید علوم‌پایه و بالینی در سطح یک دوره کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند ارائه می‌شود. همچنین دروس «مقدمات استدلال بالینی» و «مقدمات تفکر علمی» به صورت اختصاصی به ترتیب برای اساتید بالینی و اساتید پایه در این دوره ارائه می‌شود. 

  چین: آمریکا باعث فاجعه انسانی و بحران انرژی در سوریه است

تمدید واحد پایان‌نامه برای دانشجویانی که در ترم‌های گذشته این درس را انتخاب کرده‌اند از سوی آموزش دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند انجام شده است.

همچنین درس «مقدمات یادگیری غیرحضوری» به میزان ۴ ساعت، و مشترک برای اساتید علوم پایه و بالینی است. در واحدهای درسی مورد احتساب قرار نخواهد گرفت. نکته مهم اینکه: این درس در دروس قابل اخذ کلیه دانشجویان مشاهده می شود. دانشجویان این واحد درسی را گذرانده باشند نیاز به اخذ مجدد وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، انتخاب واحدهای درسی این دوره توانمندسازی از امروز شنبه ۳ تیر ماه آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۱۰ تیر ماه ادامه دارد. متقاضیان با مراجعه به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا می‌توانند نسبت به فرایند ثبت‌نام اقدام کنند.

درس «مقدمات یادگیری غیر حضوری» به صورت مشترک برای اساتید علوم پایه و بالینی بدون احتساب واحد ارائه شده و انتخاب این واحدهای درسی اجباری است.

هنگام انتخاب دروس پودمان، دانشجویان می‌بایست از قبولی در دروس پیش‌نیاز اطمینان حاصل کند. آیین نامه آموزشی، نمره قبولی ۱۴ است. موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی نشوند می‌بایست درس را یک بار دیگر انتخاب کنند.

دروس «مقدمات استدلال بالینی» و «آموزش و ارزیابی استدلال بالینی» اساتید علوم بالینی است همچنین دروس «مقدمات تفکر علمی» و «آموزش و ارزیابی تفکر انتقادی» مختص اساتید علوم پایه است. بود هنگام انتخاب واحد، توجه به دروس اختصاصی گروه های علوم‌پایه و بالینی ضروری است. درس «مقدمات استدلال بالینی» به عنوان پیش‌نیاز درس «آموزش و ارزیابی استدلال بالینی» و درس «مقدمات تفکر علمی» به عنوان پبش‌نیاز درس «آموزش و ارزیابی تفکر انتقادی» لحاظ شده‌اند.

  روایتی از یک خبر | قطار آشوب سازی غرب در ایستگاه ابرقدرت شرق

دانشجویان برای ارتقا به سطح بعدی ‌می‌بایست موفق به کسب نمره قبولی در تمامی واحدهای درسی سطح قبلی شده باشند.حداکثر ۱۰ درصد از مجموعه واحدهای درسی هر پودمان (سطح ۱ و ۲) به طور همزمان با دروس سطح بعدی قابل انتخاب است.

دروس «برنامه‌ریزی درسی ۲»، «طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه‌های آموزشی»، «رهبری و مدیریت آموزشی»، «روشهای ارزشیابی برنامه» به صورت مشترک برای اساتید علوم پایه و بالینی در سطح ۳ ارائه شده است.
همچنین دروس «آموزش و ارزیابی استدلال بالینی» و «آموزش و ارزیابی تفکر انتقادی» به صورت اختصاصی به ترتیب برای اساتید بالینی و اساتید علوم‌پایه در سطح ۳ ارائه شده است.

دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند با انتشار اطلاعیه‌ای، جزئیات برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسی‌ارشد رشته «آموزش پزشکی مجازی» را اعلام کرد.