اعلام دستورالعمل برگزاری ترم تابستانی دانشگاه فرهنگیان/شرایط تصمیم‌گیری ثبت غیبت دانشجویان

انتخاب واحد دوره تابستانی، “قطعی” است و امکان حذف و اضافه دروس وجود ندارد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041509747/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7

 در صورتی که دانشجو معلم برای دانش آموختگی با رعایت سقف واحدهای دوره تابستانی (تبصره ۲ و ۳ ماده۷ )، حداکثردو عنوان درس نظری باقی مانده داشته باشد، می تواند با تأیید گروه آموزشی ذی ربط دروس را بعد از دوره تابستانی، به صورت معرفی به استاد و از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان اخذ نماید که این دروس می بایست در نیمسال ۴۰۲۱ و با وضعیت « معرفی به استاد بدون سنوات » ثبت شوند و مطابق تقویم آموزشی تا ۳۱ شهریور به عنوان دانش آموخته به اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت دانشجو، معرفی شوند.

همچنین برگزاری تمامی کلاس ها و امتحانات به صورت حضوری خواهد بود، بنابراین دانشجویان متقاضی استفاده از شرایط «مهمان تک درس یا نیمه مهمان» در انتخاب پردیس و یا واحد تابعه دقت لازم را داشته باشند.

حضور دانشجو معلم، در تمام جلسات درس الزامی است و چنانچه دانشجو در جلسات درس و یا امتحانات پایانی غیبت داشته باشد مطابق قوانین و آئین نامه آموزشی عمل خواهد شد. تصمیم گیری شورای آموزشی در خصوص ثبت غیبت های موجه یا غیرموجه، باید حداکثر ۳ روز قبل از شروع امتحانات برای غیبت های کلاسی و ۵ روز پس از امتحانات باشد. 

اخذ دروس با تداخل زمانی کلاس به هیچ وجه حتی برای دانشجویانی که دانش آموخته خواهند شد، امکان پذیر نمی باشد.

همچنین، پردیس ها و واحدهای تابعه مجاز به ارائه دروس نظری، نظری-عملی، عملی و آزمایشگاهی در این دوره تابستانی هستند، ولی ارائه دروس «کارورزی و پروژه (کارنمای معلمی) » در دوره تابستانی، مجاز نیست.

  سفیر چین: مشارکت راهبردی چین و ایران مداخلات خارجی در روابط را خنثی کرده است

 بر این اساس، انتخاب واحد دوره تابستان مطابق تقویم آموزشی دانشگاه فرهنگیان صرفا به صورت الکترونیکی در روزهای ۲۶ تا ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ و از طریق سامانه آموزشی گلستان  قابل انجام خواهد بود.

 چنانچه دانشجو معلم تمامی واحدهای درسی خود را تا پایان نیمسال ۴۰۱۲ گذرانده و حداکثر دو عنوان درسی نظری باقی مانده داشته باشد؛ با تأیید گروه آموزشی مربوطه می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد  و از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان اخذ نماید؛ این دروس می بایست در نیمسال ۴۰۱۳ و با وضعیت « معرفی به استاد دوره تابستان» ثبت شوند.

به گزارش ایسنا؛ دانشگاه فرهنگیان در راستای استفاده مناسب از زمان و هم چنین فراهم نمودن شرایط لازم جهت دانش آموختگی به موقع دانشجو معلمان حائز شرایط، دستورالعمل برنامه ‏ریزی و تقویم اجرایی برگزاری دوره تابستانی ویژه دانشجو معلمان کارشناسی پیوسته ورودی‎ سال‎های ۱۳۹۹ و ما قبل در تمامی رشته ها و همچنین دانشجو معلمان تأخیر گزینش یا دارای شرایط خاص در سایر رشته ها و ورودی ها که با هم ورودی‏ های رشته خود هماهنگ نیستند و معلم دانشجویان کارشناسی ناپیوسته سال آخر را اعلام کرد.

دانشگاه فرهنگیان تاکید کرده است که درخصوص فرآیند و امکان ارائه درس در دوره تابستانی به دانشجویان رشته «بهداشت مدارس»، متعاقبا اطلاع رسانی های لازم انجام خواهد شد.

دستورالعمل برنامه‌ریزی و تقویم اجرایی برگزاری دوره تابستانی دانشگاه فرهنگیان اعلام شد.

با اعلام دانشگاه فرهنگیان، انتخاب واحد دانشجومعلمان و مهمانی آنان در دانشگاه های دولتی روزانه و سایر پردیس های دانشگاه فرهنگیان با تأیید گروه آموزشی، مجاز است. (فرم ‏های پیشنهادی در پورتال خدمات آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان موجود است)

  دانشگاه‌ها باید نسبت به جامعه پاسخگو باشند

در مواردی که دانشجو معلمی صرفا با ارائه ۲ واحد درس «پروژه یا کارنمای معلمی»؛ در تابستان دانش آموخته می‎شود، با تصویب «شورای آموزشی استان»، ارائه درس مذکور مجاز است. 

به استناد مجوز شماره ۳۵۱۳۸/۲۱/۲ مورخ اول خرداد وزارت علوم، حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی سال ۱۴۰۲، به میزان ۱۰ واحد درسی است.