اعلام زمان اعتباربخشی «مؤسسه‌ای» دانشگاه علوم‌پزشکی ایران

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041408923/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش ایسنا، دانشکده‌های پزشکی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در دو بخش «مؤسسه» و «برنامه» اعتبار بخشی می‌شوند. به عبارت دیگر، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، بیمارستان‌های آموزشی به عنوان موسسه درنظر گرفته شده‌اند.

به گزارش ایسنا،بر این اساس، اعتباربخشی مؤسسه‌ای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران از روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه آغاز می‌شود و در روز سه‌شنبه، بیستم نخستین ماه تابستانی به پایان می‌رسد. در نخستین روز از مرحله ارزیابی، اعضای هیئت‌علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی توسط ارزیابان مصاحبه می‌شوند. همچنین در دومین روز از برگزاری ارزیابی اعتباربخشی مؤسسه‌ای دانشکده پزشکی این مرکز آموزشی، دانشجویان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، زمان برگزاری ارزیابی اعتباریخشی «مؤسسه‌ای» این مرکز آموزشی را اعلام کرد.

همچنین در دور دوم اعتباربخشی، یک دانشکده به مدت چهارسال تایید صلاحیت شده است.  ۶ دانشکده تایید صلاحیت ۳ ساله، ۳۳ دانشکده تایید صلاحیت ۲ ساله  و ۱۱ دانشکده توانستند تایید صلاحیت یک ساله گرفته‌اند. همچنین ۱۱دانشکده توانستند با صلاحیت خود را به صورت مشروط بگیرند. 

بنابر اعلام دکتر بابک ثابت‌دیوشلی، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی؛ دور سوم اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی از تابستان از تابستان سال جاری آغاز می‌شود. در مراحل اول و دوم اعتباربخشی، بیش از ۱۳۵ واحد آموزشی مورد ارزیابی حضوری قرار گرفتند. در دور اول اعتباربخشی، ۲ دانشکده تایید صلاحیت ۳ساله، ۲۲ دانشکده تایید صلاحیت یک ساله و ۲۲ دانشکده تایید صلاحیت ۲ ساله گرفتند. همچنین تایید صلاحیت مشروط با ارفاق برای ۱۸ دانشکده صادر شده است.

  آمار داوطلبان نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ از مرز یک میلیون نفر گذشت