اعلام زمان انتشار کلید اولیه آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی / برگزاری آزمون کتبی در ۱۳ آذر

مرکز سنجش آموزش پزشکی، زمان انتشار کلید اولیه آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، کلید اولیه و فرم ثبت‌ اعتراض پس از برگزاری آزمون کتبی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. بر این اساس، کلید اولیه و فرم ثبت‌ اعتراض از ساعت ۱۲ تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود و در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. 

۴۲۰ نفر متقاضی شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی هستند.براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۱۸۸ نفر در ۴ رشته به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ۲۳۲ نفر در ۶ رشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران به رقابت می‌پردازند. 

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آزمون تئوری دانشنامه دندانپزشکی (بورد) دوشنبه ۱۳ آذر ماه برگزار می‌شود.

یک روز پس از برگزاری مرحله تئوری آزمون، فرایند برگزاری مرحله شفاهی آزمون آغاز می‌شود. بر این اساس، فرایند برگزاری آزمون شفاهی از سه‌شنبه ۱۴ آذر آغاز می‌شود و پنج‌شنبه ۱۶ آذر به پایان می‌رسد. 

یکی از آزمون های مهم و کاربردی برای دانش‌آموختگان رشته دندانپزشکی، آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی است که به آن بورد دندانپزشکی نیز گفته می شود. این آزمون یک آزمون جامع است که به پذیرفته‌شدگان  دانشنامه  یا مدرک بورد تخصصی اعطا می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091207931/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

  افزایش دو برابری ظرفیت جذب هیات علمی در سال جاری