اعلام زمان صدور برگه «هدایت تحصیلی» نهمی‌ها

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: برگه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم در اول مرداد صادر می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، افزود: از اول مردادماه، فرم‌های هدایت تحصیلی صادر و از طرف مدیر مدرسه به دانش‌آموزان داده می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند مطابق با آن برای ثبت نام در پایه دهم اقدام کنند.

وی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که تا ۱۵ تیر مراحلی از صدور برگه هدایت تحصیلی که مربوط به مشاوره است تمام شود، ادامه داد: درواقع ثبت رغبت ـ توانایی دانش آموزان، ثبت نظر اولیاء و ثبت نظر معلمان تا ۱۵ تیر وقت دارد و از ۱۵ تیر تا پایان تیر نیز وقت ورود نمرات و رشته محل‌ها و آغاز مشاوره نفر به نفر مشاوران با اولیاء و دانش آموزان است.

اعلام زمان صدور برگه «هدایت تحصیلی» نهمی‌هابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اصغر باقرزاده در پاسخ به اینکه ثبت نام در پایه دهم منوط به صدور هدایت تحصیلی است و کی صادر می‌شود؟، گفت: ما برای این کار زمان بندی پیش‌بینی کرده‌ایم، اما این امر بستگی به ثبت نمرات دانش‌آموزان و ثبت رشته محل‌ها دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اولویت هدایت تحصیلی امسال دانش آموزان چه رشته‌هایی است؟، عنوان کرد: امسال ۱.۵ درصد به جذب رشته فنی و حرفه‌ای و کار دانش اضافه می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3901136/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7به گفته باقرزاده، برگه هدایت تحصیلی همراه با برگه کارنامه به دانش‌آموزان داده می‌شود.

  رایزنی های پکن برای پایان جنک اوکراین؛ نماینده ویژه چین به اروپا می‌رود