اعلام زمان مصاحبه معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های خاص دانشگاه علمی کاربردی

عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته‌محل یا رشته‌محل‌های انتخابی مربوط تلقی می‌شود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت و هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست. بر همین اساس به متقاضیان تأکید می‌شود که در مهلت مقرر به محل تعیین شده مراجعه کنند.

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با صدور اطلاعیه‌ای درباره مصاحبه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محل‌های دارای «شرایط خاص» دوره‌های کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۲ این مرکز آموزشی توضیحاتی ارائه داد.

براساس تاکید سازمان سنجش آموزش کشور، به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده در این اطلاعیه، متقاضیانی شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تأیید شود.

معرفی‌شدگان برای اطلاع از زمان‌بندی، محل انجام ارزشیابی (مصاحبه) می‌توانند از روز دوشنبه ۳ مهر ماه به مرکز آموزشی مرتبط با رشته‌محل اعلام شده تماس بگیرند یا به صورت حضوری مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، براساس ضوابط مربوط به گزینش رشته‌محل‌های دارای شرایط خاص، نیازمند انجام ارزشیابی (مصاحبه) توسط واحد متقاضی/مرکز آموزشی انجام می‌شود.

اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محل‌های دارای «شرایط خاص» دوره‌های کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی در روز پنج‌شنبه ۳۰ شهریور ماه اعلام شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402063119495/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87منبع: https://www.isna.ir/news/1402063119495/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87