اعلام شرایط تحصیل همزمان برای دانشجویان استعداد درخشان گروه پزشکی دانشگاه ایران

به گزارش ایسنا، دانشجویان استعداد درخشان رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌توانند در دوره MD–MPH به صورت همزمان تحصیل کنند. این گروه از دانشجویان تا روز دوشنبه، ۳۰ مرداد ماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کنند. 

دانشجویان استعداد درخشان رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران می‌توانند در دوره MD–MPH (یک مدرک ادغام شده پزشکی و سلامت عمومی) به صورت همزمان تحصیل‌کنند.

* دانشجویان پزشکی پس از گذراندن امتحان جامع علوم پایه – مقطع فیزیوپاتولوژی یا سال اول کارآموزی (استاجری)

علاقه‌مندان به گذراندن دوره MD-MPH، ضروری است سابقه فعالیت‌های علمی تحصیلی شامل رزومه، فعالیت‌های پژوهشی، نمره آزمون علوم پایه و کارنامه تحصیلی خود را به دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران تا روز دوشنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ارائه دهند. مدارک پس از تاریخ اعلام شده قابل بررسی نخواهد بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052415184/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

* مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی

* دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی سال سوم یا چهارم تحصیل

شرایط استفاده از این دوره؛

دانشجویانی که مدارک ایشان توسط کمیته مربوطه در دبیرخانه استعدادهای درخشان مورد پذیرش قرار گیرد، برای انجام آزمون مصاحبه که در روز یکشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، با ارسال پیامک فرا خوانده می‌شوند. این فراخوان منحصرا مربوط به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

* مستندات مربوط به همکاری یا اجرای طرح‌های پژوهشی

* مدارک مربوط به آشنایی با علوم کامپیوتر، نرم‌افزارهای علوم زیستی و پزشکی

* مستندات مربوط به ترجمه یا تألیف کتاب

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، کلیه متقاضیان ضروری است مدارک ذیل را در روز آزمون مصاحبه جهت ارائه به هیأت ممتحنه همراه داشته باشند:

  مهلت ثبت‌نام مصاحبه دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره باید بر اساس آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی، رفاهی ویژه استعدادهای درخشان مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، به عنوان دانشجوی استعداد درخشان شناخته شوند. دانشجویان غیر استعداد درخشان که عضو کمیته تحقیقات دانشجویی هستند در صورت کسب حداقل معدل کل ۱۶ و موافقت دبیرخانه استعدادهای درخشان امکان شرکت در آزمون مصاحبه ورودی را خواهند داشت.

* مقالات ارائه شده در کنگره‌های داخلی یا بین‌المللی

* مدرک معتبر زبان انگلیسی (مدارک مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مدارک معتبر زبان‌های خارجی دیگر مانند فرانسه، آلمانی و…)

* دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی پس از گذراندن امتحان جامع علوم پایه، سال سوم یا چهارم تحصیل