اعلام شرایط شرکت در سی‌وهشتمین دوره آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان، فرصت شرکت برای دانشجویان  متاهل رشته دندانپزشکی عمومی در آزمون دستیاری تخصصی رشته‌های دندانپزشکی فراهم شده است. 

افرادی که با استفاده از سهمیه استان‌های خاص در دوره دندانپزشکی عمومی پذیرفته شده‌اند، فقط با رعایت شرایط قانونی مربوط به انجام تعهدات سهمیه مذکور می‌توانند در آزمون پذیرش دستیاری شرکت کنند.

به گزارش ایسنا، دندانپزشکان عمومی یا دانشجویان سال آخر دندانپزشکی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ دانش‌آموخته می‌شوند، مجاز به شرکت در سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی هستند.

مشمولان خدمت نظام وظیفه که در فرجه یک ساله یا در حین خدمت هستند و از نظر مقررات وظیفه عمومی مرتکب تخلفی نشده‌اند، براساس مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تکمیلی و تخصصی وزارت بهداشت؛ مصوب ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ می‌توانند در آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی دندانپزشکی شرکت کنند. 

همچنین مشمولان آیین‌نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی» مصوب ۳۰ دی ماه ۱۳۷۳ می‌توانند در این آزمون شرکت کنند. 

افرادی که در آزمون دوره‌های قبل با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شده‌اند ولی انصراف داده‌اند، مجاز به استفاده از این سهمیه در آزمون دوره سی و هشتم نیستند (موضوع ماده ۳ مصوبه جلسه هیأت وزیران مصوب ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱)

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402080301856/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

بنابر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، افرادی که مشمول هیچ یک از این شرایط نیستند، مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود. سی‌وهشتمین دوره آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ است. 

  زیرساخت‌ رشته‌های علوم‌پایه در بسیاری از دانشگاه‌ها فرسودگی دارد

خلاصه شرایط اختصاصی داوطلبان برای شرکت در سی‌وهشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد.

پایان طرح نیروی انسانی از دیگر شروط شرکت در آزمون دستیاری رشته‌های دندانپزشکی است؛ بر این اساس متقاضیان شرکت در سی‌وهشتمین دوره آزمون دستیاری تخصصی می‌بایست طرح خود را تا پایان شهریور ماه سال آتی به اتمام برسانند. همچنین شروع خدمات طرح نیروی انسانی در مناطقی با ضریب محرومیت چهارپنجم و کمتر باید حداکثر در فاصله ۳ ماه پس از فراغت از تحصیل باشد.