اعلام شرایط گذراندن تعهدات دانش‌آموختگان فوق‌تخصص پزشکی

در بخش انتهایی ثبت نام ضروری است، دانشگاه‌های مورد نظر متقاضیان برای گذراندن تعهدات، به ترتیب اولویت شخص انتخاب و جلوی نام هر دانشگاه، شماره اولویت نیز ثبت شود. کلیه متقاضیان موظف هستند برای کلیه دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم‌پزشکی ارائه شده در لیست مربوطه، تعیین اولویت کنند. در غیر این صورت، کمیسیون مربوطه، نسبت به تعیین محل تعهدات، دارای اختیار بوده و اقدام خواهد کرد.

مرکز جذب و امور اعضای هیات‌علمی و نخبگان وزارت بهداشت، شرایط دانش‌آموختگان متقاضی گذراندن تعهدات مقطع فوق‌تخصص را اعلام کرد.

 با توجه به اینکه محاسبه امتیازات بر اساس اطلاعات درج شده توسط دانش آموخته در سامانه صورت می‌پذیرد، بنابراین تاکید می‌شود نهایت دقت در فرایند ثبت نام از سوی دانش‌آموختگان لحاظ شود. مسئولیت هرگونه عدم ارائه و یا نقص اطلاعات و مستندات در سامانه مذکور به عهده دانش آموخته است.

توضیح: ارائه هرگونه اعلام نیاز شخصی و بنام صادره از سوی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در سامانه در محاسبه و تعیین محل به هیچ عنوان ملاک عمل قرار نخواهد گرفت و در محاسبه امتیازات نیز لحاظ نخواهد شد.

تمام دانش آموختگان متقاضی گذراندن تعهدات، موظف هستند از شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات اقدام کنند. کمیسیون جایابی نسبت به تعیین محل تعهدات افرادی که در بازه تعیین شده اقدام به ثبت نام نکرده باشند، بر اساس ضوابط و نیاز کشوری جایابی و اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091107636/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8Cنتایج نهایی اعلام محل تعهدات متقاضیان پس از بررسی مدارک و امتیازات در کمیسیون جایابی، از طریق سایت مرکز جذب و امور اعضای هیات‌علمی و نخبگان وزارت بهداشت  یا سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی اعلام می‌شود. 

  لغو امتحانات ۷ بهمن دانشگاه‌های علوم‌پزشکی

تعیین و اعلام نهایی محل تعهد متقاضیان، بر اساس امتیازات مکتسبه در سامانه و رای کمیسیون مربوطه خواهد بود. لذا رای مذکور لازم الاجرا است و عدم شروع تعهدات پس از صدور ابلاغ و معرفی متعهدین به محل خدمت، به منزله استنکاف بوده و اقدام قانونی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.

صرفا نفرات اول بورد فوق تخصصی کلیه رشته‌ها در صورت ارائه اعلام نیاز، مجاز به انتخاب سایر دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم‌پزشکی (علاوه بر لیست دانشگاه ها/ دانشکده های قابل رویت در سامانه) هستند.

صرفا کلیه دانش‌آموختگانی که از سهمیه آزاد در دوره آموزش بهره‌مند بوده‌اند، مجاز و موظف به ثبت‌نام در سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی هستند. دانش‌آموختگان متعهد خاص یکی از دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم‌پزشکی کشور یا مستخدم سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی در صورتی که پیش از شروع دوره دستیاری نسبت به ارائه مدارک استخدامی اقدام کرده باشند نیازی به ثبت‌نام در سامانه ندارند. نامبردگان بر اساس سند تعهد محضری و همچنین اسناد استخدامی به محل تعهد یا استخدام معرفی می شوند.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام مرکز جذب و امور اعضای هیات‌علمی و نخبگان وزارت بهداشت، دانش‌آموختگان مقطع فوق‌تخصص سال ۱۴۰۲ می‌توانند به منظور تسهیل در امر تعیین محل خدمت و توزیع خدمات قانونی با نسبت به گذراندن تعهدات مقطع فوق‌تخصص اقدام کنند. 

دانشگاه‌های مندرج در لیست انتخابی جهت گذراندن تعهدات، در هر رشته متفاوت بوده و بر اساس اعلام نیازهای وصول شده از جانب دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم‌پزشکی کشور با در نظر گرفتن میزان نیاز و اولویت بندی نیازها، اولویت مناطق کم برخوردار، تعداد دانش‌آموختگان در رشته‌های مختلف و منطبق با رای کمیسیون جایابی فوق تخصصی، تعیین شده‌اند.

  پرداخت پاداش بازنشستگی معلمان تا پایان بهمن