اعلام محل‌های برگزاری آزمون شفاهی دستیاری فوق‌تخصصی

چهارشنبه ۱۸ بهمن

۸ صبح ۱۹ غدد دورن‌ریز و متابولیسم کودکان مرکز طبی کودکان دوشنبه ۱۶ بهمن ۹ صبح ۲۰ قلب کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی دوشنبه ۱۶ بهمن ۹ صبح ۲۱ کلیه کودکان مرکز طبی کودکان چهارشنبه ۱۸ بهمن ۸:۳۰ صبح ۲۲ گوارش کودکان مرکز طبی کودکان دوشنبه ۱۶ بهمن ۹ صبح ۲۳ گوارش و کبد بالغین بیمارستان شریعتی سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۸ صبح ۲۴ مراقبت‌های ویژه بیمارستان حضرت رسول چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹ صبح ۲۵ مغز و اعصلب کودکان بیمارستان مفید سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۹ صبح ۲۶ نفرلوژی بیمارستان امام خمینی دوشنبه ۱۶ بهمن ۸:۳۰ صبح

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102316049/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C

ردیف رشته  محل برگزاری آزمون تاریخ ساعت ۱ آلرژی و ایمونولوژی بالینی مرکز طبی کودکان چهارشنبه ۱۸ بهمن ۸ صبح ۲ بیماری‌های ریه دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۰ صبح ۳ بیماری‌های قلب و عروق بیمارستان قلب شهید رجایی سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۰ صبح ۴ جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۸ صبح ۵ جراحی عروق بیمارستان سینا سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۹ صبح ۶ جراحی قفسه صدری بیمارستان مسیح دانشوری چهارشنبه ۱۸ بهمن ۸ صبح ۷ جراحی قلب و عروق مرکز قلب تهران سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۸ صبح ۸ جراحی کودکان بیمارستان مفید سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۸:۳۰ صبح ۹ خون و سرطان بالغین بیمارستان امام خمینی دوشنبه ۱۶ بهمن ۸ صبح ۱۰ خون و سرطان کودکان دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹ صبح ۱۱ روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه چهارشنبه ۱۸ بهمن ۸:۳۰ صبح ۱۲ روماتولوژی بیمارستان شریعتی دوشنبه ۱۶ بهمن ۸ صبح ۱۳ روماتولوژی کودکان بیمارستان مفید دوشنبه ۱۶ بهمن ۸:۳۰ صبح ۱۴ ریه کودکان بیمارستان مفید سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۹ صبح ۱۵ طب اورژانس کودکان دانشگاه علوم‌پزشکی ایران دوشنبه ۱۶ بهمن ۹ صبح ۱۶ طب نوزادی و پیرامون تولد بیمارستان عدل دوشنبه ۱۶ بهمن ۹ صبح ۱۷ عفونی کودکان بیمارستان مفید دوشنبه ۱۶ بهمن ۹ صبح ۱۸ غدد دورن‌ریز و متابولیسم بالغین دانشگاه علوم‌پزشکی ایران