اعلام نحوه محاسبه نمرات دانشجویان بین‌الملل در آزمون‌های جامع علوم‌پزشکی

نمره آزمون علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی شامل ۶۰ درصد نمره آزمون و ۴۰ درصد سوابق تحصیلی صرفا در دروس تخصصی است. همچنین نمره آزمون جامع پیش‌کارورزی نیز شامل ۶۰ درصد نمره آزمون و ۴۰ درصد آزمون صلاحیت حرفه‌ای می‌شود. 

به گزارش ایسنا، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور نحوه محاسبه نمرات دانشجویان بین‌الملل را در آزمون‌های جامع علوم‌پزشکی ابلاغ کرد و بر این اساس، نمره آزمون‌های کشوری جامع علوم‌پایه و جامع پیش‌کارورزی دانشجویان بین‌الملل مشتمل بر ۲ بخش است. بخش نخست شامل نمره کتبی و بخش دیگر نیز مبنی بر عملکرد دانشجو که شامل سوابق تحصیلی و آزمون صلاحیت حرفه‌ای می‌شود. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060402285/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9

نحوه محاسبه نمرات دانشجویان بین‌الملل در آزمون‌های جامع علوم‌پزشکی برای دانشجویان بین‌الملل اعلام شد.

  تمهیدات لازم برای برگزاری امن، سالم و عدالت محور آزمون سراسری در اردبیل اندیشیده شده است