افزایش تعداد گروه‌های آزمایشی کنکور ۱۴۰۳

وی ادامه داد: به این ترتیب، گروه‌های آزمایشی کنکور شامل “گروه آزمایشی علوم انسانی”، ” گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی”،”گروه آزمایشی علوم تجربی”، “گروه‌ آزمایشی هنر” و “گروه آزمایشی زبان‌های خارجی” و “گروه دانشگاه فرهنگیان ” خواهد بود.

ادامه دارد…

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090502882/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3رئیس سازمان سنجش از افزایش گروه‌های آزمایشی در کنکور ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر عبدالرسول پورعباس در نشست خبری که صبح امروز، یکشنبه ۵ آذر در محل سازمان سنجش برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب اظهارداشت: با افزایش تعداد گروه‌های آزمایشی کنکور ۱۴۰۳، گروه آزمایشی «دانشگاه فرهنگیان» نیز به گروه‌های آزمایشی اصلی کنکور اضافه شده است.

  رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی : رسانه ملی نقش محوری در توسعه فرهنگ کتابخوانی دارد