الگوهای تربیتی و آموزشی متناسب با نیاز نسل جدید ترسیم شود

یاوری گفت: مهمترین موضوعی که تئوری مدیریتی در حوزه تحول را متأثر می‌کند عوامل تحول هستند که با کسب ضرورت‌ها و توانمندی‌ها در سطوح مختلف سازمان استعدادهای درخشان حضور پیدا می‌کنند و سبب تحول در آموزش و سمپاد هستند.

همچنین سمپاد مدل تربیتی و مسیر خود را از طریق سند تحول بنیادین ترسیم کرده و شعار ” هر نیاز کشور یک سمپادی آماده اثر گذاری” را سرلوحه کار خود قرار داده و با بسط مفهومی این شعار به دنبال کسب شایستگی‌ها و تقویت آن خواهد بود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3896726/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت : در بدنه آموزش و پرورش برای رشد، شکوفایی و تربیت دانش‌آموزان باید متناسب با نیاز، علاقه و استعدادهای موجود از امکانات استفاده شود . نسل جدید نیازمند روش و ابداعات جدید است.

یاوری افزود: اگر می‌خواهیم مدارس خوب و پیشرفته‌ای در مباحث آموزشی و تربیتی کشور داشته باشیم نیازمند سه مسئله مهم شامل استفاده از الگوهای موفق تربیتی که با زبان و ذهن نسل جدید قرابت دارد، استفاده از مربیان ارزشمند تربیتی که با برنامه‌های ترسیم شده، زندگی هدفمند و معنا دار را به دانش‌آموزان بیاموزند و در آخر شبکه وسیعی از ایده‌ها و افکار ایجاد شود که از طریق آن ۲ مسئله و گام اولیه را پایدار سازد .

الگوهای تربیتی و آموزشی متناسب با نیاز نسل جدید ترسیم شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: فعالیت‌ها و برنامه‌های مربوط به مدارس سمپاد عاملی برای تغییر و تحول در فضای آموزش و پرورش بوده که بر همین اساس برای بدنه آموزش و پرورش مأموریت جدی ایجاد می‌کند.

  زمان انتخاب رشته کنکوری‌ها اعلام شد/ تغییرات کنکور امسال

وی اضافه کرد: معلمان سمپاد باید در سه مسئله و گام‌های نام برده ایفای نقش و برای ایجاد فضای خوب در مدارس تلاش کنند تا با استفاده از ایده‌های اجرا شده در مدارس سمپاد ، معلمان دیگر مدارس نیز درگیر پیاده سازی برنامه‌های تمام ساحتی شوند کما اینکه امروز شاهد اجرایی شدن بسیاری از برنامه‌های مدارس سمپاد در دیگر مدارس هستیم.