الگوهای تربیتی و آموزشی متناسب با نیاز نسل جدید ترسیم شود

همچنین سمپاد مدل تربیتی و مسیر خود را از طریق سند تحول بنیادین ترسیم کرده و شعار ” هر نیاز کشور یک سمپادی آماده اثر گذاری” را سرلوحه کار خود قرار داده و با بسط مفهومی این شعار به دنبال کسب شایستگی‌ها و تقویت آن خواهد بود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3896726/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AFالگوهای تربیتی و آموزشی متناسب با نیاز نسل جدید ترسیم شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: فعالیت‌ها و برنامه‌های مربوط به مدارس سمپاد عاملی برای تغییر و تحول در فضای آموزش و پرورش بوده که بر همین اساس برای بدنه آموزش و پرورش مأموریت جدی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: معلمان سمپاد باید در سه مسئله و گام‌های نام برده ایفای نقش و برای ایجاد فضای خوب در مدارس تلاش کنند تا با استفاده از ایده‌های اجرا شده در مدارس سمپاد ، معلمان دیگر مدارس نیز درگیر پیاده سازی برنامه‌های تمام ساحتی شوند کما اینکه امروز شاهد اجرایی شدن بسیاری از برنامه‌های مدارس سمپاد در دیگر مدارس هستیم.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت : در بدنه آموزش و پرورش برای رشد، شکوفایی و تربیت دانش‌آموزان باید متناسب با نیاز، علاقه و استعدادهای موجود از امکانات استفاده شود . نسل جدید نیازمند روش و ابداعات جدید است.

یاوری افزود: اگر می‌خواهیم مدارس خوب و پیشرفته‌ای در مباحث آموزشی و تربیتی کشور داشته باشیم نیازمند سه مسئله مهم شامل استفاده از الگوهای موفق تربیتی که با زبان و ذهن نسل جدید قرابت دارد، استفاده از مربیان ارزشمند تربیتی که با برنامه‌های ترسیم شده، زندگی هدفمند و معنا دار را به دانش‌آموزان بیاموزند و در آخر شبکه وسیعی از ایده‌ها و افکار ایجاد شود که از طریق آن ۲ مسئله و گام اولیه را پایدار سازد .

  جذب ۲ هزار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در تهران

یاوری گفت: مهمترین موضوعی که تئوری مدیریتی در حوزه تحول را متأثر می‌کند عوامل تحول هستند که با کسب ضرورت‌ها و توانمندی‌ها در سطوح مختلف سازمان استعدادهای درخشان حضور پیدا می‌کنند و سبب تحول در آموزش و سمپاد هستند.