امروز، پایان فرصت تکمیل و ویرایش مدارک ترم تابستانی دانشجویان علوم‌پزشکی

ترم تابستانی برای دانشجویان رشته‌های دکترای عمومی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی با دو اولویت برگزار می‌شود.

این اولویت‌ها عبارتند از دانشجویان شاهد و ایثارگر با سهمیه‌های مشخص شده و با دریافت معرفی‌نامه رسمی از ستاد شاهد و ایثارگر محل تحصیل و سایر دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی با رعایت ضوابط آموزشی و پرداخت شهریه ترم‌تابستانی و کسب معرفی‌نامه از اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه محل تحصیل برای ثبت‌نام امکان‌پذیر است.

به گزارش ایسنا، فرصت اولیه ثبت‌نام دانشجویان از ۱۰ تیر آغاز شد و تا ۲۰ تیرماه ادامه داشت. پس از اتمام فرایند ثبت‌نام، فرصت نام‌نویسی تا ۲۷ تیر ماه تمدید شد. دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند با انتشار اطلاعیه‌ای در روز ۲۶ تیر ماه از توقف ثبت‌نام ترم تابستانی مجازی برای دانشجویان علوم پزشکی خبر داد. پس از رفع محدودیت‌های به وجود آمده، فرصت مجدد ثبت‌نام ترم تابستانی مجازی دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند از دوشنبه ۲۶ تیر آغاز شد و تا شنبه ۳۱ تیر ماه ادامه داشت. 

تقویم آموزشی تابستانی دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند بیانگر این است که امتحانات پایان ترم از روز سه‌شنبه، ۲۴ مرداد ماه آغاز می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051811111/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86فرصت تکمیل و ویرایش مدارک ترم تابستانی دانشجویان علوم‌پزشکی کشور که از روز شنبه ۱۴ مرداد آغاز شده، امروز، چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه به پایان می‌رسد.

  گسترش روابط ایران و چین زیر ذره‌بین پنتاگون