امروز، پایان مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد

همچنین، مهلت حذف و اضافه رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی از تاریخ ۱ مهر تا ۶ مهر ماه خواهد بود. 

به گزارش ایسنا، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام و انتخاب واحد رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی که از ۸ شهریور آغاز شد، تا پایان وقت امروز ۲۳ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

مهلت برگزاری امتحانات پایان ترم رشته‌های غیرپزشکی از تاریخ ۱۶ دی تا ۲۸ دی ماه خواهد بود. امتحانات رشته‌های پزشکی نیز ۲۳ دی ماه آغاز خواهد داشت و در تاریخ ۴ بهمن ماه پایان خواهد یافت.‌

آغاز کلاس‌های رشته‌های غیرپزشکی نیز از تاریخ ۲۵ شهریور ماه خواهد بود و کلاس‌ها تا تاریخ ۱۴ دی ماه پایان خواهند یافت. کلاس‌های رشته‌های پزشکی نیز از تاریخ ۲۵ شهریور آغاز می‌شود و تا ۲۱ دی ماه ادامه خواهد داشت. 

انتخاب واحد رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی امروز پایان می‌یابد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314490/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.isna.ir/news/1402062314490/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF