امروز آخرین مهلت فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام دکتر عباس اشرفی رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تعدادی رشته جدید در گروه معارف اسلامی و همچنین در رشته های غیرپزشکی به فراخوان جذب اضافه شده است. متقاضیان می‌توانند تا آخر وقت امروز چهارشنبه ۷ تیرماه با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی نسبت به تکمیل مدارک و ثبت‌نام اقدام کنند. 

مهلت ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی نوبت اول سال ۱۴۰۲ (عادی-طرح مشمولان وظیفه) دانشگاه آزاد اسلامی امروز چهارشنبه ۷ تیرماه پایان می‌یابد.

مهلت ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی نوبت اول سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدا از روز یکشنبه۲۱ خرداد ماه آغاز شد و روز چهارشنبه ۳۱ خرداد به عنوان آخرین مهلت ثبت‌نام، اعلام شده بود ولی تا ۷ تیر ماه تمدید شد.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040703950/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.isna.ir/news/1402040703950/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF