امسال ۱۰۲ هزار معلم جذب آموزش و پرورش می‌شوند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، گفت: امسال ۷۲ هزار معلم از طریق ماده ۲۸ و حدود ۳۰ هزار نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان، جذب این وزارتخانه خواهند شد.  

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4228459/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B0%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

  پیش‌نویس برنامه تحولی دانشگاه شهید بهشتی بررسی و نهایی شد