امکان استفاده از تک‌ماده برای ۴ درس امتحانات نهایی

امکان استفاده از تک‌ماده برای ۴ درس امتحانات نهایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره امکان استفاده تک ماده در امتحانات نهایی دانش‌آموزان گفت: در گذشته اعلام شد که دانش‌آموزان در ۲ درس با امتحانات نهایی و ۲ درس با امتحانات غیرن‌هایی می‌توانند از تک ماده استفاده کنند.
وی به مصوبه کنکوری شورای عالی درباره تاثیر مستقیم امتحانات نهایی در کنکور سراسری اشاره کرد و افزود: پس از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم، استفاده از تک ماده برای ۴ درس امتحانات نهایی ممکن شد.
امانی طهرانی نهایی شدن همه امتحانات داخلی را علت امکان استفاده از تک ماده برای ۴ درس برشمرد و گفت: ضوابط استفاده از تک ماده در آیین نامه آموزش دوره دوم متوسطه مشخص شده است که ۲ درس از امتحانات نهایی و ۲ درس در امتحانات داخلی مدرسه بود، اما هم اکنون همه امتحانات از داخلی به نهایی تبدیل شده است و امکان استفاده از تک ماده برای ۴ درس امتحانات نهایی فراهم است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تاثیر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبات جدید شورای عالی آموزش و پرورش در ایجاد سابقه تحصیلی خبر داد و گفت: بسیاری از مصوبات اخیر درباره ایجاد سابقه تحصیلی در جهت تسهیل مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
طبق تک ماده؛ اگر دانش‌آموزی حداکثر در چهار عنوان درسی نمره ۷ و بیشتر کسب کند و معدل کل وی نیز حداقل ۱۰ باشد، فارغ التحصیل شناخته می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4208234/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C

  ضرورت استعدادیابی و پرورش دانش آموزان نخبه با هدف پرورش مدیران نسل نو جهادی