انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان استاد نمونه کشوری

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403021208926/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87

ایسنا/اردبیل رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب و معرفی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سی و یکمین آئین نکوداشت اعضای هیات علمی نمونه کشوری به عنوان استاد نمونه کشوری خبر داد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: در آئین نکوداشت اعضای هیات علمی نمونه کشوری که روز گذشته در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، از ۶۵ استاد نمونه کشوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تجلیل به عمل آمد.

اسماعیل چمنی ۱۲ اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت: دکتر مسعود گنجی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سی و یکمین آئین نکوداشت اعضای هیات علمی نمونه کشوری به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب و معرفی شد.

وی با بیان اینکه معیارهای انتخاب استاد نمونه کشوری فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و اجرایی است، ادامه داد: پیش از این نیز در سال‌های اخیر دکتر قدیر نوری و دکتر محمد نریمانی اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان اساتید نمونه کشوری انتخاب شده بودند.

  نمایشگاه الف‌تا در ایستگاه آخر