انتشار فراخوان بورس تحصیلات‌تکمیلی دولت مکزیک برای سال ۲۰۲۳

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032012676/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3

به گزارش ایسنا، طبق اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،فراخوان بورس دولت مکزیک در مقاطع تحصیلات‌تکمیلی به صورت تمام‌وقت حضوری در چارچوب همکاری‌های دو جانبه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دو کشور اعلام می‌شود.

تحصیل حضوری در دانشگاه‌های مورد تائید و رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ارزشیابی علوم پزشکی در صورتی که دوره منجر به اخذ مدارک تحصیلی شود و فرد متقاضی ارزشیابی مدرک تحصیلی خود در ایران باشد، الزامی است.

فراخوان بورس دولت مکزیک در مقاطع تحصیلات تکمیلی بصورت تمام وقت حضوری در چارچوب همکاری‌های دو جانبه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران و مکزیک منتشر شد.

آخرین مهلت برای دریافت تقاضانامه بورس الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت همکاری‌های دانشگاهی SIGCA مطابق با مفاد فراخوان، ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۳ (۳۰ تیر) و صرفاً از طریق سایت قابل دسترسی است.

  رؤسای ۴ دانشکده دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران منصوب شدند