انتشار کلید سؤالات آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی/ آغاز فرصت ثبت اعتراض

تعداد شرکت کنندگان آزمون ارتقاءدانش آموختگان داروسازی خارج ازکشور ۷۴ نفر بود. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052817906/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

به گزارش ایسنا، مرکز سنجش آموزش پزشکی کلید اولیه سؤالات آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی تقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور منتشر کرد. این آزمون در روز پنج‌شنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار شد. فرصت ثبت اعتراض همزمان با کلید اولیه سؤالات آغاز شده است. 

کلید اولیه سؤالات آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی منتشر شد.

افرادی که درآزمون ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور که حد نصاب نمره را کسب کنند و پذیرفته شوند؛ برای گذراندن یک دوره تکمیلی تحصیلی در دانشگاه‌های داخل کشورمعرفی خواهند شد. 

  توضیح سازمان سنجش درباره لغو آزمون تافل