انتصاب دبیر رسانه‌ای شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

جناب آقای مهندس امیرمحمد فراهانی

در این حکم آمده است:

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403012614212/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

سرپرست محترم روابط عمومی معاونت آموزشی احتراما باعنایت به تجارب حضرتعالی در حوزه روابط عمومی معاونت آموزشی در امور رسانه ای، به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر رسانه ای شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی منصوب می گردید. امید است که با استعانت از درگاه ایزد متعال و با استفاده از توان تخصصی خویش در انجام وظایف محوله، موفق و مؤید باشید.

دبیر رسانه‌ای شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی منصوب شد.

به گزارش ایسنا، طی حکمی امیرمحمد فراهانی سرپرست روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی دبیر رسانه ای شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی شد.

  نشست گروه ۲۰ در خصوص تغییرات اقلیمی جهان بدون صدور بیانیه پایان یافت