اهدای جایزه ملی نصیر به ۶ مهندس سازمان نوسازی مدارس

از مهندسان برتر سازمان نوسازی مدارس با حضور وزیر آموزش و پرورش در جشنواره ملی مهندسان تجلیل شد.

* اهدای جایزه ملی نصیر به ۶ مهندس سازمان نوسازی مدارسبه گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ دبیر جشنواره ملی مهندسان و اهدای جایزه نصیر گفت: این آیین، نهمین دوره جشنواره ملی مهندسان برتر سازمان نوسازی است. ما در نهمین جشنواره تلاش کردیم، روش کار جدیدی را ملاک عمل قرار دهیم. در گذشته مستندات اداری افراد مد نظر بود، اما در جشنواره نهم موضوع ارائه ایده‌های خلاقانه و نوآوری‌های مهندسان را به عنوان امتیاز در نظر گرفتیم. 

معاون سازمان نوسازی مدارس ادامه داد: کمیته داوری ۵۸ پرونده از ۲۵ استان را بررسی کردند که امروز ۶ نفر از مهندسان به عنوان برگزیده تقدیر خواهند شد. 

عبداللهی اضافه کرد: امروز به‌عنوان روز مهندس با روز دانشمند بزرگ نصیرالدین طوسی گره خورده است. ایشان ۱۹۲ رساله، گفتار و نوشتار پیرامون حوزه‌های مختلف ریاضی، فلسفه، مهندسی و … دارند و ما باید این رسالات را الگوی خود قرار دهیم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4171455/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3