ایجاد سابقه تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه از خرداد ماه

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: طبق تصمیمات اخذ شده، در کنکور ۱۴۰۴ از ۶۰ درصدی که سوابق تحصیلی تاثیر دارد، ۴۰ درصد مربوط به پایه دوازدهم و ۲۰ درصد مربوط به پایه یازدهم است. همچنین این تاثیر در کنکور ۱۴۰۵ تاثیر ۶۰ درصدی در سه پایه خواهد بود که ۳۰ درصد برای پایه دوازدهم، ۲۰ درصد پایه یازدهم و ۱۰ درصد پایه دهم را به همراه خواهد داشت.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4179948/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87

وی گفت: نکته مهم این است که از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم در امتحانات نهایی خرداد امسال شرکت کرده و تولید سابقه خواهند کرد. این تصمیم نیز در مجموعه آموزش و پرورش گرفته شده که البته باید به تصویب شورای سنجش و پذیرش برسد.»

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: از خرداد سال تحصیلی جاری سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه ایجاد می‌شود.

 

** ایجاد سابقه تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه از خرداد ماهبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمهدی کاظمی،افزود: مساله‌ای که دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با آن مواجه هستند، بحث تاثیر سوابق تحصیلی است که اعلام شده است.