ایران آمادگی تبادل تجربه آموزش‌های هنرستانی با سوریه را دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان عضو سندیکا‌های کشور سوریه گفت:برنامه ملی مهارت در ایران در حال اجراست که دانش‌آموزان در هر دوره تحصیلی حداقل یک مهارت را باید یاد بگیرند، حدود ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز در کشور داریم که نزدیک به ۱۰ هزار هنرستان در حال تربیت دانش‌آموزان برای آینده هستند و برای تبادل تجربه هنرستان‌ها با سوریه به‌ویژه بعد از دوران جنگ، آمادگی کامل داریم. عبدالرزاق، یکی از نمایندگان سندیکا‌های سوریه با بیان اینکه امیدوارم با کمک شما بتوانیم متون آموزشی را به صورت نظری و عملی بهینه‌سازی کنیم، گفت: این همکاری می‌تواند در  روش‌های متعددی داشته باشد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4130478/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFوزیر آموزش و پرورش: ایران آمادگی تبادل تجربه آموزش‌های هنرستانی با سوریه را دارد

  کنکوری‌ها فردا منتظر اعلام کارنامه نهایی و رتبه‌ها باشند