ایسنا – نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۲ در سراسر کشور

عکس: امین خسروشاهی – مهدی خضریان – احسان تقی بیگلو

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402041408777/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2

نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲، با رقابت داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم‌انسانی، علوم‌ریاضی و فنی از ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۱۴ تیرماه در سراسر کشور آغاز شد.