بررسی کلیات طرح اصلاح قانون کنکور نیمه کاره ماند

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی کلیات این طرح شدند و پس از استماع گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات پیرامون کلیات این طرح، محمد مهدی زاهدی به عنوان مخالف و محمدتقی نقدعلی به عنوان موافق کلیات این طرح صحبت کردند، اما با فرارسیدن زمان اذان، دو موافق و دو مخالف دیگر باقی ماندند. 

در ادامه عده ای از نمایندگان درخواست کردند برای اتمام بررسی این طرح در مجلس قبل از آغاز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مجلس امروز در شیفت دوم تشکیل جلسه دهد اما عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، اعلام کرد: از آنجا که در هیات رئیسه در این زمینه تصمیم گیری نشده است، امکان رای گیری وجود ندارد. 

با این حال این احتمال وجود دارد در جلسه علنی صبح فردا مجلس و قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، نمایندگان بررسی طرح اصلاح قانون کنکور را نهایی کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062716543/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، درخواست عده ای از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۱۰۰ آئین نامه در خصوص گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را به منظور بررسی خارج از نوبت این طرح را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند. 

بررسی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جلسه علنی امروز مجلس نیمه کاره ماند.

  در دانشکده ارمنولوژی دانشگاه اصفهان چه می‌گذرد؟